Nacistiniai ir komunistiniai simboliai – nusižengimas ar istorinė tiesa
// M. Jankaus nuotr.

Redakcija vis dažniau sulaukia klausimų, ar nacistinių ir komunistinių simbolių demonstravimas ant lėktuvų, aviamodelių yra nusižengimas. Diskusija verta dėmesio.

Pabandėme reikalą patyrinėti dvejopai – viena pusė yra juridinė, mat nacistinių ir komunistinių simbolių demonstravimą ir platinimą apibrėžia Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 524 straipsnis; bet yra ir kita, jautresnė – moralinė pusė.

Minėtame kodekse gana trumpai ir aiškiai išdėstyta: „1. Nacistinės Vokietijos, SSRS ar Lietuvos SSR vėliavos ar herbo, vėliavų, ženklų ar uniformų, kurių sudedamoji dalis yra nacistinės Vokietijos, SSRS ar Lietuvos SSR vėliava ar herbas, nacistinių ar komunistinių organizacijų simbolių ar uniformų, nacistinės Vokietijos, SSRS ar Lietuvos SSR vėliavos ar herbo, nacistinės svastikos, nacistinio SS ženklo, sovietinio kūjo ir pjautuvo ženklo, sovietinės raudonos penkiakampės žvaigždės ženklo pagrindu sudarytų vėliavų ar ženklų, atsakingų už Lietuvos gyventojų represijas Vokietijos nacionalsocialistų ar SSRS komunistų partijos vadovų atvaizdų platinimas, naudojimas susirinkimuose ar kituose masiniuose renginiuose arba kitoks demonstravimas, nacistinės Vokietijos, SSRS ar Lietuvos SSR himno viešas atlikimas užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.“

Kodekse toliau nurodoma, kokie asmenys už išvardytas veikas neatsako: „2. Pagal šį straipsnį neatsako asmenys, kurie padaro šio straipsnio 1 dalyje nurodytas veikas muziejų veiklos, visuomenės informavimo apie istorinius ir dabarties įvykius, totalitarinius režimus, švietimo, mokslo, meno, kolekcionavimo, antikvarinės ar sendaikčių prekybos tikslais, asmenys, kurie naudoja oficialią egzistuojančios valstybės simboliką, ir Antrojo pasaulinio karo dalyviai, vilkintys savo uniformą.“

Pernelyg ilgai matydami tokios atributikos pardavimus keldavome daugiau retorinius klausimus dėl tokios veiklos teisingumo, atėjo laikas, atsižvelgiant į geopolitinę situaciją, parodyti pagarbą mūsų piliečiams ir ieškoti būdų, kaip spręsti šią problemą.

Ant orlaivių – draudžiami simboliai

Aerodromuose dar galima aptikti orlaivių, ant kurių šonų matosi laiko nublukinti, bet įskaitomi sovietmetį menantys užrašai, pvz., DOSAAF, o aviamodeliuotojai, besilaikantys tikroviškumo principo, ant savo modelių ir patys nudažo nacistinius ar komunistinius ženklus – svastiką, raudoną žvaigždę ar panašiai. Vieni laikosi istorijos tikrovės, kiti ant jų burnoja, girdi, propaguojat uždraustus simbolius, režimus. Tai kursto diskusijas, nes nuomonės nesutampa.

Viešojoje erdvėje panašūs klausimai yra ne kartą diskutuoti. Prieš metus konservatoriai kėlė klausimus dėl prekybos daiktais su komunistine simbolika. Šalyje nemažai turgų ir turgelių, neretai – gausiai turistų lankomose vietose, kuriuose yra demonstruojami ir siūlomi įsigyti komunistiniais simboliais pažymėti daiktai, karinės uniformos. Konservatorių atstovai teigė, kad „pernelyg ilgai matydami tokios atributikos pardavimus keldavome daugiau retorinius klausimus dėl tokios veiklos teisingumo, atėjo laikas, atsižvelgiant į geopolitinę situaciją, parodyti pagarbą mūsų piliečiams, patyrusiems represijas okupacijos metais ir ieškoti būdų, kaip spręsti šią problemą“.

Buvo siūlymų svarstyti galimybę prekybai daiktais su draudžiama propaguoti simbolika skirti specialias vietas. Tačiau, regis, tokie sprendimai nebuvo priimti.

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 524 straipsnio redakcija, įsigaliojusi 2018 m. liepos 16 d., pakito tik vos vos, lyginant su anksčiau galiojusia, aiškiau apibrėžiamas tik turto konfiskavimas. „3. Už šio straipsnio 1 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti daikto, kuris buvo administracinio nusižengimo padarymo įrankis, konfiskavimą.“

Remigijus Jankauskas, Lietuvos aviacijos muziejaus direktorius.

Remigijus Jankauskas, Lietuvos aviacijos muziejaus direktorius 

Man dažnai tenka susidurti su šia problema, bet, vadovaudamiesi protingumo kriterijais, iki šiol visus klausimus išspręsdavome visoms ginčų pusėms priimtinu būdu. Žinoma, kartais prireikia ir ilgesnių „ekskursų“ į istoriją ar net filosofijos sampratas. Tokios diskusijos gali vykti tik tarp norinčių diskutuoti, gi kietakakčiams tenka rekomenduoti susipažinti su teismų (tiek Lietuvos, tiek ES) praktika. Man priimtini šiuo metu galiojantys Lietuvos įstatymai, kiek žinau, dėl jų pretenzijų neturi ir Europos Komisija. Beje, priešingai nei dėl Ukrainos Aukščiausiosios Rados 2015 m. balandį priimto įstatymo Nr. 2558 „Apie totalitarinį komunistinio ir nacionalsocialistinio (nacistinio) režimų Ukrainoje pasmerkimo bei jų propagandos ir simbolikos uždraudimą“.

Dar 2005 metais Europos Komisija atsisakė planų uždrausti nacistinę simboliką visose EU šalyse, bet pasiūlė priderinti nacionalinius įstatymus rasizmo ir ksenofobijos apraiškų ribojimui. Išmintingas sprendimas, nes populiariausias Vakaruose nacizmo simbolis svastika ilgus amžius iki XX amžiaus ketvirtojo dešimtmečio buvo darnos ir harmonijos simbolis daugelio tautų kultūrose, galima teigti, kad jis yra žmonijos sukurtas Visatos judėjimo ir darnos simbolis. Taip pat seniai simbolikoje naudojamos ir penkiakampės žvaigždes (įskaitant ir raudonas penkiakampes žvaigždes). Ar „kietakakčiai“ rekomenduotų visai mūsų žiniasklaidai cenzūruoti ir penkiakampes žvaigždes, kurias dabar naudoja Rusijos kariuomenė bei kurios XX amžiaus pradžioje buvo ir JAV karinės aviacijos atpažinimo ženklai (trumpą laiką), taip pat raudonas penkiakampes žvaigždes, naudojamas kitų šių dienų pasaulio valstybių simbolikose? Man regis, tai nesuderinama su protingumo kriterijais.

Dėl didelio tokių „veikėjų“ spaudimo praėjusio amžiaus paskutiniaisiais metais yra nukentėję ir Lietuvos aviacijos muziejaus eksponatai (pvz., „Mikojan MiG-21PF“ neturi jokių atpažinimo ženklų). Bet džiaugiuosi, kad dabar vienoje salėje taikiai sugyvena ir žvaigždės, ir svastikos, o muziejuje rengiamose rekordinėse modeliuotojų klubo „Sparnai 72“ parodose galima aptikti ir kitų totalitarinių režimų aviacinių miniatiūrų su istoriškai naudotais ir necenzūruotais simboliais. Tai rodo mūsų visuomenės brandumą. Vakariečiai visiškai nebijo žvaigždžių ar svastikų. Vokietijoje galiojantys patys griežčiausi civilizuotame pasaulyje įstatymai draudžia „Nacių partijos“ simbolių propagandą (bausmės – iki 3 metų laisvės atėmimo!), tačiau ir ten jie gali būti naudojami, jei tarnauja meno ar mokslo tikslams bei teisingam istorinių įvykių atkartojimui. Šių metų rugpjūčio 9 dieną Vokietijos kompiuterinių žaidimų kūrėjų ir platintojų asociacijos savikontrolės tarnyba (Unterhaltuopsoftware Selbstkontrolle (USK), kurios pritarimas būtinas prieš pradedant platinti produktus Vokietijoje, paskelbė pranešimą, kad visai kompiuterinei produkcijai apribojimai šioje srityje bus stipriai sušvelninti ir taikomi taip, kaip ir kino industrijai (pvz., fiurerį bus galima vaizduoti su ūsiukais...).

Taigi, nereikia pasiduoti panikai, reikia atsakingai viską paaiškinti, ypač jaunimui.

Labai svarbu, kad istorinių orlaivių savininkai jaustų moralinę atsakomybę ir pasistengtų, kad orlaivis netaptų propagandos taikiniu ar jo naudojimas viešumoje nebūtų neteisingai suprastas.

Benvenutas Ivanauskas, sklandytojas, aviakonstruktorius

Visų pirma labai svarbu, kokiame kontekste ar aplinkybėmis tie simboliai matomi. Nors įstatymas tai apibrėžia, bet yra daug vietos neleistinoms interpretacijoms, pvz., naujai restauruotą „Jak-52“ nudažyti kamufliažu ir sovietinėm žvaigždėm būtų ne kas kita kaip neleistinų simbolių afišavimas, tuo tarpu toks pats lėktuvas, originaliai dažytas, stovintis muziejuje ar netgi, kad ir su autentišku žymėjimu skraidantis šventėse ar parodose kaip edukacinės programos dalis, yra jau kas kita.

Labai svarbu, kad istorinių orlaivių savininkai jaustų moralinę atsakomybę ir pasistengtų, kad orlaivis netaptų propagandos taikiniu ar jo naudojimas viešumoje nebūtų neteisingai suprastas. Pavyzdžiui, Anglijoje per Antrojo pasaulinio karo veteranų dieną aviacijos renginių metu nekilo nė vienas lėktuvas su svastika, arba jos buvo uždengtos.

Mūsų sporto klubuose ant orlaivių likusi sovietinė simbolika yra ne kas kita kaip nusikalstamas aplaidumas. Tas pats ir su modeliais, kurių tik pavadinimas primena, kad tai Antrojo pasaulinio modelis, su atitinkamais ženklais bus netoleruotinos nostalgijos ar politinių pažiūrų demonstravimas.
Šiuo metu bandau statau Broniaus Oškinio konstrukcijos sklandytuvą „Bro-9 Žiogas“. Tai naujai statoma replika. Kadangi serijiniai sklandytuvai buvo tik kariškos chaki spalvos, su žvaigždėm ir be pavadinimo, leisiu sau jį nudažyt gražia draugiška žalia spalva ir su lietuvišku pavadinimu!

Rolandas Kalinauskas, aviakonstruktorius

Įstatymas yra įstatymas, jo reikėtų laikytis. Tačiau ne visada pavyksta. Manau, teisinga būtų, kad sovietiniai ir nacistiniai simboliai būtų nenaudojami, o jei naudojami, tai vienodai. Žvaigždžių galima rasti daug ir niekas nereaguoja. Svastika visada sukelia daug emocijų. Būtų teisinga šių simbolių kiekį sumažinti iki minimumo.

Darius Liaugaudas, sklandytojas

Ant skraidančių orlaivių, manau, neturėtų būti draudžiamų simbolių, nes orlaiviai dažnai kyla į padangę, vykdome sportinę, matomą veiklą, propaguojame sportą, tad reikėtų perdažyti tas vietas, kur gali matytis sena sovietinė simbolika. Jeigu jau nebepastebime tokių dalykų, gal vis dėlto tai yra aplaidumas. Kitas reikalas, kai orlaivis yra tikrai istorinis ir turi istorinio eksperimentinio orlaivio statusą, tada gal istoriškai naudoti ženklai gali būti. Bet ne visiems tai bus priimtina, todėl ši problema egzistuoja.