„Oro navigacija" siekia gerinti socialinį dialogą tarp administracijos ir darbuotojų

Siekiant nuolatinio socialinio dialogo valstybės įmonės „Oro navigacija“ administracija ir darbuotojams atstovaujančios profesinės sąjungos rugpjūčio 10 d. pasirašė memorandumą, kuriuo įsipareigojo siekti abiejų šalių abipusio konsultavimosi bei darbuotojų įtraukimo į įmonės valdymą.

Kiek anksčiau, rugpjūčio pradžioje įmonėje sudaryta darbo grupė socialinio dialogo vystymui. Grupės nariais yra socialinių partnerių – Lietuvos Respublikos skrydžių vadovų asociacijos, valstybės įmonės „Oro navigacija“ profesinės sąjungos, Palangos skrydžių valdymo centro profesinės sąjungos ir Kauno skrydžių vadovų profesinės sąjungos – atstovai bei įmonės administracijos atstovai. Darbo grupės tikslas – iki 2018 m. gruodžio 31 d. parengti bendras įmonės socialinio dialogo įgyvendinimo nuostatas.

Sieksime, kad darbdavys ir profesinės sąjungos nuolat konsultuotųsi ir ieškotų abiem pusėms priimtinų rezultatų

„Tarpusavio bendradarbiavimas, partnerystė yra kertiniai dalykai, siekiant gerų santykių tarp darbdavio ir darbuotojų. Mūsų vizija – sėkmingai veikianti įmonė bei laimingi darbuotojai“, - sako darbo grupės vadovas, generalinio direktoriaus pavaduotojas Vaidotas Kondroška. 

„Sieksime, kad darbdavys ir profesinės sąjungos nuolat konsultuotųsi ir ieškotų abiem pusėms priimtinų rezultatų“, - teigia VĮ „Oro navigacija“ profesinės sąjungos pirmininkas Vidas Strakšys.

2017 m. liepos 1 d. įsigaliojęs naujas Lietuvos Respublikos darbo kodeksas daug dėmesio skiria socialinei partnerystei, arba kitaip - socialiniam dialogui. Tai instrumentas, kada nuolatinių konsultacijų pagalba darbdavys ir darbuotojai gali lengviau reaguoti į įmonės viduje vykstančius pokyčius, lengviau pasiekiamas susitarimas įmonėje vykdant pakeitimus, nekyla konfliktų dėl darbo santykių bei užtikrinami abiejų šalių – darbdavio ir darbuotojų – teisėti interesai.

„Oro navigacija“ nuo 2018 m. sausio dirba pagal naują valdymo struktūrą su naujai suformuotais penkiais departamentais. Nuo kitų metų, vykdant Vyriausybės planus, planuojama keisti įmonės valdymo formą iš valstybės įmonės į akcinę bendrovę. Siekiant, kad vykstančius pokyčius darbuotojams būtų lengviau priimti, įmonėje ieškoma įvairių tam tinkamų formų – pradedant reguliariais vadovybės ir departamentų darbuotojų susitikimais su darbuotojais ir baigiant sėkmingo socialinio dialogo modelio įmonėje sukūrimu.