„Oro navigacija”: gauta 11 proc. daugiau pajamų, sąnaudos – 21 proc. mažesnės

Oro navigacijos paslaugas teikianti valstybės įmonė „Oro navigacija“ per 2018 m. pirmąjį ketvirtį uždirbo 6,7 mln. eurų pajamų. Pajamų planą įmonė viršijo 11,3 proc.

„Įmonė gavo daugiau pajamų dėl išaugusių skrydžių srautų bei su tuo susijusių gautų didesnių nei planuota pajamų už maršruto ir terminalo paslaugas – jos buvo didesnės nei planuotos atitinkamai 378 tūkst. eurų bei 239 tūkst. eurų“, - teigia įmonės generalinis direktorius Mindaugas Gustys.

Per pirmus tris šių metų mėnesius įmonės sąnaudos siekė 5,6 mln. eurų ir buvo 20,9 proc. mažesnės nei planuota. Įmonės personalo sąnaudos buvo 856 tūkst. Eur mažesnės nei planuotos, pagrindinės įrangos išlaikymo sąnaudos – 310 tūkst. Eur mažesnės nei planuotos, ryšių paslaugų sąnaudos – 203 tūkst. Eur mažesnės nei planuotos, elektros energijos sąnaudos – 102 tūkst. Eur mažesnės nei suplanuota.

Per pirmąjį ketvirtį įmonės pelnas siekė 723 tūkst. eurų ir buvo 2,3 mln. eurų didesnis nei planuota. 

Įmonė iš pagrindinės veiklos – oro navigacijos paslaugų teikimo – per 2018 m. pirmąjį ketvirtį gavo 6,5 mln. eurų pajamų, o tai yra 8,7 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu metu, kai gautos pajamos siekė 6 mln. eurų. Pagrindinės veiklos pajamos per šių metų sausį-kovą sudarė 97,5 proc. visų pajamų. Iš jų 81,9 proc. sudarė pajamos iš maršruto paslaugų, likusi dalis – pajamos iš terminalo paslaugų. 

Maršruto ir terminalo rinkliavos yra atlyginimas už šalies patirtas sąnaudas, susijusias su oro navigacijos paslaugų teikimu.

Apie tris ketvirtadalius visų Lietuvai priskiriamoje oro erdvėje atliekamų skrydžių sudaro tranzitiniai skrydžiai, kurių metu orlaiviai skrenda Lietuvos Respublikos oro erdve, tačiau kyla arba leidžiasi kitų šalių oro uostuose. Už šių skrydžių metu aviakompanijoms suteikiamas oro navigacijos paslaugas aviakompanijas moka maršruto rinkliavas. Kai lėktuvai kyla viename iš Lietuvos oro uostų, už aviakompanijoms suteikiamas oro navigacijos paslaugas mokama terminalo rinkliava.

Pagal pasirašytą daugiašalę sutartį Lietuva patiki Europos saugios oro navigacijos organizacijai Eurokontrolei apskaičiuoti ir savo vardu rinkti oro navigacijos rinkliavas. Išlaidas, susijusias su rinkliavų apskaičiavimu ir surinkimu, dengia oro erdvės naudotojai.

Teikiamos oro navigacijos paslaugos yra paslaugų eksportas, nes jomis daugiausia naudojasi užsienio ūkio subjektai (apie 99 proc.). Įmonė sąnaudas pilnai padengia iš pagrindinės veiklos pajamų ir nėra išlaikoma iš valstybės biudžeto.

Manto Jankaus nuotr.