Rusijos ir Baltarusijos aviacijos sporto šakų atstovams užsidaro sporto padangė

Tarptautinė aeronautikos federacija (FAI), vienijanti visas aviacijos sporto šakas, suspendavo Rusijos ir Baltarusijos narystę. Apie tai buvo išplatintas FAI (būstinė Lozanoje, Šveicarijoje) pranešimas vasario 28 dieną. Pasaulio aviacijos sporto bendruomenė nepalaiko Rusijos agresijos prieš Ukrainą.

Oficialiame FAI rašte skelbiama: Ukrainoje vykstantis karinis konfliktas kelia didelį tarptautinį susirūpinimą. Mes visi labai liūdime dėl neišvengiamos žmonijos karo kainos ir dėl šio konflikto kilsiančių humanitarinių krizių.

Pagrindinis FAI tikslas yra išlaikyti vientisumą ir remti oro sporto plėtrą visose šalyse, laikantis vertybių, kurios puoselėja įtrauktį ir peržengia nacionalinius skirtumus.

FAI vykdomoji valdyba bendradarbiaus su FAI nariais, FAI komisijomis ir suinteresuotosiomis šalimis, kad užtikrintų, jog situacija būtų atidžiai ir reguliariai stebima.

Be minėtų priemonių, FAI vykdomoji valdyba bendradarbiaus su FAI nariais, FAI oro sporto komisijomis ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis, kad užtikrintų, jog situacija būtų atidžiai ir reguliariai stebima ir būtų priimti tolesni sprendimai dėl esamų ir būsimų priemonių.

FAI užtikrins, kad būtų konsultuojamasi su visų FAI sankcionuotų renginių, kurie vyks Europoje nuo dabar iki 2023 m. balandžio mėn., organizatoriais, siekiant įvertinti tiesioginį ir netiesioginį konflikto Ukrainoje poveikį, bet kokias švelninimo priemones, kurias gali reikėti apsvarstyti, ir kokias pagalbos formas FAI galėtų suteikti, kad išlaikytų tokių įvykių vientisumą.

Lietuvos aeroklubo pozicija

Lietuvos aeroklubas dar vasario 26 dieną kreipėsi į tarptautinę aviacijos sporto federaciją FAI dėl siūlomų sankcijų Rusijos ir Baltarusijos aviacinio sporto atstovams, atsižvelgiant į Rusijos ir Baltarusijos karinę agresiją Ukrainoje.

Lietuvos aeroklubo oficiali pozicija: „Šiandien Europa ir visas laisvasis pasaulis smerkia Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos karinę agresiją prieš nepriklausomą Ukrainą. Nuo senovės laikų buvo laikomasi Olimpinės taikos taisyklės. Rusijos Federacija ir Baltarusijos Respublika šią taisyklę sulaužė.

Šiandien Ukraina kovoja ne vien dėl savo nepriklausomybės bet ir dėl demokratinio pasaulio vertybių.

Su giliu apgailestavimu, šiandien turime pripažinti, kad Rusijos Federacija ir Baltarusijos Respublika grubiai pamynė šias vertybes.“