Lietuvos aeroklubas kreipėsi į FAI dėl Rusijos ir Baltarusijos narystės suspendavimo

Lietuvos aeroklubas vasario 26 dieną kreipėsi į tarptautinę aviacijos sporto federaciją (FAI) dėl siūlomų sankcijų Rusijos ir Baltarusijos aviacinio sporto atstovams, atsižvelgiant į Rusijos ir Baltarusijos karinę agresiją Ukrainoje. Kreipimąsi pasirašė Lietuvos aeroklubo prezidentas Ignas Stankovičius.

Laiške FAI rašoma: „Šiandien Europa ir visas laisvasis pasaulis smerkia Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos karinę agresiją prieš nepriklausomą Ukrainą. Nuo senovės laikų buvo laikomasi Olimpinės taikos taisyklės. Rusijos Federacija ir Baltarusijos Respublika šią taisyklę sulaužė.

Šiandien Ukraina kovoja ne vien dėl savo nepriklausomybės bet ir dėl demokratinio pasaulio vertybių.

Su giliu apgailestavimu, šiandien turime pripažinti, kad Rusijos Federacija ir Baltarusijos Respublika grubiai pamynė šias vertybes.

Mes, Lietuvos aeroklubas, nusprendėme nedalyvauti Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos organizuojamose aviacijos sporto varžybose bei atšaukti kvietimus  Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos piliečiams dalyvauti aviacijos sporto varžybose ir čempionatuose, kuriuos planuojama surengti Lietuvoje.  

Kitų sporto šakų Lietuvos federacijos priima tokio paties pobūdžio rezoliucijas.

Mes nuoširdžiai raginame FAI ir kartu visus laisvųjų Europos šalių nacionalinius aeroklubus pasekti mūsų pavyzdžiu ir atšaukti kvietimus bei leidimus dalyvauti varžybose ir čempionatuose šalių agresorių – Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos piliečiams, o taip pat nedalyvauti minėtų šalių agresorių organizuojamose aviacinio sporto varžybose.

Taip pat prašome suspenduoti Rusijos ir Baltarusijos FAI narystę.

Tokiu būdu mes išreikštume kategorišką nepritarimą Olimpinės Chartijos ir Tarptautinės teisės laužytojams bei palaikymą laisvajai Ukrainai ir visiems ukrainiečiams, kurie šiandien kovoja už savo ir mūsų laisvę.“