Po palankaus teismo sprendimo Alytaus aeroklubas atnaujina veiklą

Dėl savo išlikimo ne vienus metus kovojantis Alytaus aeroklubas džiaugiasi tarpine pergale. Teismas patenkino aviatorių ieškinį ir gegužės 11 d. nutarimu įpareigojo Nacionalinę žemės tarnybą leisti aeroklubui netrukdomai naudotis valstybinės žemės sklypu, kol bus išspręsti teisminiai ginčai.

Alytaus apylinkės teismas nutarė tenkinti Alytaus aeroklubo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir uždrausti atsakovei Nacionalinei žemės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos parduoti, perduoti valdyti patikėjimo ar panaudos teise, išnuomoti ar apsunkinti kitais įstatymų nustatytais būdais valstybinės žemės sklypą, esantį Miškininkų g. 3, Alytuje. 

Taip pat nacionalinė žemės tarnyba įpareigojama iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos leisti asociacijai „Alytaus aeroklubas“ netrukdomai naudotis valstybės žemės sklypu, esančiu Miškininkų g. 3, Alytuje, 2010-06-17 Valstybinės žemės panaudos sutarties Nr. M11/2010-617 sąlygomis. 

Ši sutartis buvo sudaryta 68 metams, suteikiant aeroklubui teisę naudotis sklypu iki 2078-ųjų.

Valstybinio sklypo panaudos siekia savivaldybė

Angaro iškraustymas

Nelengvą laikotarpį išgyvena Alytaus aeroklubas, kuriam per teismų maratoną nepavyko sutrukdyti miesto savivaldybei nuosavybės teise perimti aeroklubo naudoto turto (pastatų, orlaivių), o priverstinai perleidus turtą buvo nutraukta ir panaudos sutartis. Tad aviatoriai naujausią teismo sprendimą sutiko su džiaugsmu ir viltimi, kad aeroklubas galės tęsti veiklą ir įgyvendinti savo strategiją bei planus.

Alytaus aeroklubo viršininkas Dalius Sinkevičius pažymi, kad po teismo nutarties svarbiausia aeroklubo užduotis yra gauti civilinio Alytaus aerodromo tinkamumo naudoti pažymėjimą, kurio galiojimas baigėsi šių metų balandžio 12 d. Transporto kompetencijų vertinimo agentūra negali pratęsti jo galiojimo laiko dėl š.m. balandžio 1 d. Nacionalinės žemės tarnybos Alytaus skyriaus vedėjo įsakymo nutraukti 102,5000 ha sklypo Valstybinės žemės panaudos sutartį, sudarytą su Alytaus aeroklubu, bei teikti VĮ Registrų centrui išregistruoti šio sklypo panaudos teises.

Alytaus aerodromas iš oro.

Alytaus savivaldybė, gavusi aviatorių prašymą suteikti įgaliojimą aeroklubui tvarkyti Alytaus aerodromo tinkamumo naudoti pažymėjimo pratęsimą, sprendimą atidėjo. Administracijos direktorė Ona Balevičiūtė informavo aeroklubą, kad savivaldybė ketina kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą dėl sklypo panaudos sutarties sudarymo ir įgaliojimo klausimas bus sprendžiamas, kai savivaldybė sudarys panaudos sutartį.

 

Planuoja pilotų mokymą ir muziejų

Aeroklubas siekia tęsti aviacinę veiklą, vykdyti bendradarbiavimo sutartis su kitais aeroklubais, pilotų mokyklomis ir Bronio Oškinio vaikų aviacijos akademija, atnaujinti jaunųjų sklandytojų ir sklandytojų, pilotų rengimą bei vykdyti aviamodelių sekcijos veiklą. Taip pat yra planuojama steigti parašiutizmo sekciją ir pradėti jos veiklą Alytuje. D. Sinkevičius užsimena ir apie planus aerodrome įkurti muziejus ,,Alytaus aerodromas“ ir ,,Normandija-Nemunas“, kurių steigimui yra surinkta medžiaga, tokiu būdu Alytaus aerodromą paverčiant traukos objektu visuomenei ir turistams.

Alytaus Aerodromas įkurtas dar 1939 metais.

Tačiau ar visi ambicingi planai bus įgyvendinti ir ar daugiau nei 60 veiklos metų skaičiuojantis aeroklubas galės tęsti sparnuotas tradicijas istoriniame, 1939 m. įkurtame Alytaus aerodrome, lieka didelis klausimas.

Palankus teismo sprendimas įkvėpė optimizmo, tačiau Alytaus aviatoriai vis dar gyvena nežinioje. 2020-04-22 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl nekilnojamojo turto Alytuje, Miškininkų g. 3, perdavimo Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn“ aeroklubo naudotas turtas (pastatai, orlaiviai ir kt.) perduotas savivaldybei, o aviatoriai įpareigoti pasiimti savo turtą iš savivaldybei nuosavybės teise priklausančių pastatų iki gegužės 21 d.

Laikina aeroklubo būstinė.

„Šiuo metu aeroklubo nariai su savo orlaiviais, organizacine technika, transportu, lėktuvų detalėmis ir kita įranga yra išmesti iš pastatų. Tik privačių rėmėjų ir vietos bendruomenės dėka klubo turtas yra susandėliuotas įmonių patalpose, privačiuose garažuose, dalis orlaivių stovi lauke. Aviaciją mylinti gyventojų ir verslo bendruomenė padėjo gauti laikinus statybinius konteinerius, kuriuos aeroklubas ketina paversti biuru. Taip pat planuojame panaudoti seną, bet gerai veikiantį mobilų radijo ryšio centrą, įrengti lauko klasę mokymams ir toliau tęsti veiklą“, - dabartinę situaciją nupasakoja D. Sinkevičius.

Aeroklubo viršininkas nusiteikęs ryžtingai siekti, kad Alytaus miesto taryba savo sprendimu įgaliotų administracijos direktorę pasirašyti su aviatoriais panaudos sutartis dėl orlaivių ir pastatų, iš kurių, šiuo metu yra išvaromi aviatoriai, nesuteikiant jiems net laikinų sąlygų vykdyti veiklą, kol miesto taryba priims sprendimą. 

Aviatorių likimas priklauso nuo miesto tarybos

D. Sinkevičius pabrėžia, kad perduodama turtą Alytaus miesto savivaldybei, LR vyriausybė savo nutarime nepaminėjo, kad turtas yra perduodamas tolimesniam aviacijos vystymui, nors LR vyriausybės posėdyje buvo priimtas sprendimas aviacijos vystymui. Todėl šiandien, anot aeroklubo vadovo, savivaldybė nemato reikalo pasirašyti panaudos sutarties su Alytaus aeroklubu, kadangi ji planuoja Alytaus aerodrome steigti Laisvąją ekonominę zoną. LEZ idėja iškelta prieš keletą metų, tuomet peticiją dėl aerodromo išsaugojimo pasirašė daugiau nei 2 tūkst. asmenų.

Alytaus miestas iš oro.

Alytaus aviatorių galimybės vykdyti ir vystyti veiklą priklausys nuo miesto tarybos sprendimų. O jų priimti neskubama. Alytaus miesto tarybos Aplinkos ir plėtros komiteto posėdyje š.m. balandžio 21 d., svarstant klausimą dėl Alytaus aerodromo tolesnio vystymo ir pritaikymo miesto gyventojų poreikiams, nuspręsta: siūlyti Alytaus aeroklubui ir Dzūkijos aeroklubui toliau vystyti pristatytą viziją, paviešinti ją miesto bendruomenei ir iki birželio mėn. parengti išsamesnę versiją su realiais finansavimo šaltiniais ir pagal techninį projektą parengtą preliminarią sąmatą privalomiesiems darbams – kilimo-tūpimo tako įrengimui, teritorijos aptvėrimui ir kitai būtinai infrastruktūrai.

Su sprendimų vilkinimu, aplaidžiu požiūriu ir aviacinei veiklai nepalankiais institucijų sprendimais ir savivaldos, ir valstybės lygmeniu susiduria ne tik Alytaus aviatoriai. 

„Aviacijos pasaulis“ ne kartą rašė apie mažųjų aerodromų problemas, kai dėl valdininkų kompetencijų, politinės valios trūkumo, o kartais ir asmeninių interesų, nepakankamai vertinama aviacinės veiklos (nuo jaunimo ugdymo, aviacijos sporto iki renginių, turistų pritraukimo) nauda visuomenei ir regionui. Trūkstant žinių, srities išmanymo, ilgus metus kauptas aviacinis turtas nugyvenamas, o galintiems juo tinkamai pasirūpinti dažnai nesuteikiamos palankios sąlygos. Tad Alytaus istorija yra tik vienas Lietuvos, kaip aviatorių šalies, idėją naikinančių ir aviacinius pasiekimus nuvertinančių pavyzdžių, o jos baigtis gali tapti precedentu ir kitoms aviacinėms organizacijos visoje šalyje.