Išrinktas naujas Lietuvos aeroklubo prezidentas Ignas Stankovičius

Lietuvos aeroklubo neeilinėje-rinkiminėje konferencijoje lapkričio 6 dieną Vilniuje aviatoriai padėkojo Eglei Paužuolienei už beveik dviejų metų energingą LAK Prezidentės veiklą bei pagerintą LAK įvaizdį. Naujas 16-tasis LAK prezidentas buvo išrinktas iš dviejų kandidatų – juo tapo Ignas Stankovičius.

Naujai kadencijai buvo išrinktas LAK prezidentas iš dviejų pretendentų – daugiau aviatorių pasitikėjimo pelnė 75 metų Ignas Stankovičius, o sklandytojas ir Lietuvos sklandymo sporto federacijos laikinai einantis prezidento pareigas Vladas Motūza surinko vos keletą balsų.

E. Paužuolienė palinkėjo aeroklubo nariams kurti vienybę ir ją išlaikyti lyg priesaiką sparno broliams ir sesėms.

LAK prezidentė padėkojo bendraminčiams

Šioji neeilinė-rinkiminė konferencija buvo organizuota gerokai anksčiau termino – kitų metų pavasario, nes LAK Prezidentė anksčiau baigia savo kadenciją dėl laukiamo šeimos pagausėjimo. Konferencijos delegatai – tai aviacijos sporto federacijų atstovai, po 3 asmenis, turinčius balsavimo teisę. Kviestiniais svečiais tapo LR Susisiekimo viceministras Julius Skačkauskas, įteikęs Dariaus ir Girėno medalius muziejininkui Remigijui Jankauskui ir poetei Irenai Jacevičienei-Žukauskaitei, taip pat labiausiai nusipelnę aviacijos sportininkai, kurie buvo pagerbti už pasiekimus pasaulio ir Europos čempionatuose. Į konferenciją buvo pakviesti buvę LAK prezidentai, iš jų atvyko Vitas Karčiauskas.

E. Paužuolienė padėkojo visiems bendraminčiams už bendrą darbą visų labui, išskirtinai dėkojo savo šeimos nariams – vyrui aviamodeliuotojui Donatui Paužuoliui ir savo mamai bei anytai, be kurių palaikymo nebūtų galėjusi tiek daug dėmesio skirti sporto reikalams, renginiams. Eglė palinkėjo Lietuvos aeroklubo nariams kurti vienybę ir ją išlaikyti lyg priesaiką sparno broliams ir sesėms, palinkėjo kūrybos dvasios, o ne griovimo ir ambicingų tikslų, kurie galėtų apjungti visą bendruomenę.

Naujas LAK prezidentas Ignas Stankovičius – jau 16-tasis.

Naujasis prezidentas nori pritraukti kuo daugiau vaikų ir jaunimo į aviacijos sportą

Po konferencijos pakalbintas naujasis LAK prezidentas I. Stankovičius „Aviacijos pasauliui” papasakojo, kad jis Vilniaus universitete yra įgijęs puslaidininkių fizikos specialybę, dirbo įvairiose srityse pagal įgytą profesiją. Nepriklausomybės pradžioje prisidėjo kuriant krašto apsaugos sistemą. 1999-2003 metais dirbo NATO generalinio sekretoriaus patarėjo Europai biure vyriausiuoju konsultantu, 2004-2008 metais ir 2010-2014 metais V.A.Graičiūno aukštojoje vadybos mokykloje ėjo institucinės plėtros vadovo pareigas, 2008-2011 metais dirbo Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriumi, o 2017-2020 metais Lietuvos Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekoje dirbo Vadovybės informacijos skyriaus vadovu.

Didelę patirtį sukaupė aktyviai dalyvaudamas visuomeninėje veikloje. Tarp daugybės apdovanojimų – ir medaliai: „Už nuopelnus atkuriant Lietuvos kariuomenę“, Nepriklausomybės medalis, Lietuvos Kariuomenės Kūrėjų Savanorių Medalis, Sausio 13-osios Atminimo medalis, Lietuvos kariuomenės šimtmečio medalis ir „Už nuopelnus ruošiant Lietuvą narystei NATO”.

I. Stankovičius užsiminė, kad gerokai anksčiau yra skraidęs įvairiais lėktuvais, o savarankiškai – su Jak 18-T“.

Šiuo metu pensininkas, vis dar konsultuojantis verslo rizikos, įvairių veiklų klausimais. I. Stankovičius užsiminė, kad gerokai anksčiau yra ragavęs ir aviacijos, netgi savarankiškai skraidė su Jak 18-T”, ir lankęsis ne viename šalies aerodrome, turi draugų ir pažįstamų aviatorių tarpe.
Naujose pareigose I. Stankovičius ketina pradėti nuo pokalbių su federacijų vadovais ir darbų tęstinumo bei naujų planavimo, ieškoti naujų galimybių, kurios galbūt dar yra neišnaudotos.

„Vienas iš tikslų – kreipti žvilgsnį į vaikus, jaunimą, kad po 5-10 metų Lietuvos aeroklubas sustiprėtų naujais nariais, masiškumu. Tai galėtų būti bendras aviacijos sporto bendruomenės vystymosi vardiklis ir variklis“, – sakė naujasis LAK prezidentas I. Stankovičius.