Apie reorganizavimą B. Oškinio aviacijos mokykla sužinojo iš žiniasklaidos

Redakciją pasiekė Lietuvos Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokyklos skelbiamas aliarmas, mokyklos bendruomenė baiminasi, kad numatytas mokyklos reorganizavimas nepasitarus su mokykla, gali jai pakenkti.

Unikalios, pasaulyje analogų neturinčios mokyklos likimą be mokyklos žinios sprendžia Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su Vyriausybe. 

35 metus gyvuojanti, stebinanti ir džiuginanti tiek pačius lietuvius, tiek užsienio aviatorius, vaikų aviacijos mokykla jau ne pirmą kartą susilaukia valdžios nejautros. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, kuriai buvo patikėta vykdyti garbingas unikalios mokyklos steigėjo funkcijas (nuo 1994 metų) galėtų didžiuotis tuo ir girtis visam pasauliui, tačiau elgiasi priešingai. Net nepasitarusi ir neprasitarusi mokyklos vadovybei, kreipėsi į LR Vyriausybę su prašymu prijungti garsiąją sklandymą propaguojančią mokyklą prie Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro. 

Balandžio 30 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 414 buvo nutarta reorganizuoti vieną biudžetinę įstaigą Lietuvos Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokyklą prijungiant ją prie kitos biudžetinės įstaigos Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro. Šią žinią mokykla sužinojo iš... žiniasklaidoje publikuoto pranešimo.

B. Oškinio vaikų aviacijos mokyklos bendruomenė yra šokiruota tokiu ministerijos žingsniu ir pareiškė susirūpinimą dėl jos vienašališko bei prieštaraujančio logikai sprendimo – iš esmės pasmerkti tokio išskirtinio ugdymo kryptį rizikai.

Mokyklos darbuotojai yra šokiruoti

B. Oškinio vaikų aviacijos mokyklos bendruomenė yra šokiruota tokiu ministerijos žingsniu ir pareiškė susirūpinimą dėl jos vienašališko bei prieštaraujančio logikai sprendimo – iš esmės pasmerkti tokio išskirtinio ugdymo kryptį rizikai.  Vyriausybės nutarime sakoma, kad reorganizavimo tikslas – optimizuoti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pavaldžių įstaigų tinklą, mažinti jų valdymo išlaidas, racionaliai naudoti materialinius ir finansinius išteklius.

2018-2019 metų Oškinio aviacijos mokyklos auditas rodo, kad ji dirba labai pigiai dėl neaukštų atlyginimų, mažų valdymo kaštų, reorganizavimas kainuos brangiau ir nebus pasiektas vaikomasis ekonominis efektas, jo ir su žiburiu čia nerasi. Dar nesuprantamiau yra tai, kad po reorganizavimo Oškinio aviacijos mokykla pereis tos pačios Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos žinion, tik per kitą valdomą įstaigą – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrą.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras auga, pučiasi kaip ant mielių, tapdamas nauju gigantu, jungdamas įvairias vaikų užimtumu besirūpinančias įstaigas – gamtininkus, technikus, turistus, sportininkus. Centro veikla yra perkrauta būreliais, o kokybė dėl to nepagerėjo! Pasak vieno šios organizacijos ilgamečio darbuotojo, centras yra peraugusi organizacija, jungianti per daug skirtingas ir tolimas viena nuo kitos veiklas, aparatas didelis, o kokybės nėra. „Mes patys nuolat gyvename gandais, apkalbomis. Viskas daroma slaptai, be mūsų žinios... Atrodo, lyg mūsų, centro darbuotojų nė nebūtų“, – nedžiugina tokios vaikų švietimo profesionalų mintys.

Išplatino atvirą laišką

B. Oškinio vaikų aviacijos mokykla išplatino atvirą laišką „Dėl mokyklos reorganizavimo“, adresuotą LR Švietimo, mokslo ir sporto ministrui Algirdui Monkevičiui, LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei, LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui, LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkui Eugenijui Jovaišai, kitiems Seimo nariams, žiniasklaidai.

Laiško turinyje primenama, kad Lietuva garsėja kaip šalis, kur „vaikai skraido vos išsiritę iš vystyklų“. Oškinio mokykla kasmet sulaukia svečių iš užsienio valstybių – čekai, italai, latviai, estai, moldavai stebėjo, sėmėsi patyrimo, siekė perprasti metodikas, leidžiančias įgyvendinti panašią veiklą savo šalyse. Tačiau dar nė vienoje šalyje to nepavyko padaryti.

Vaikų aviacijos mokykla yra ne ministerijos „kūdikis“, šia garbe su ja yra pasidalinta. Ministerija už tai visada buvo pagerbta dėmesiu, viešai pabrėžiamas jos didelis ir svarus finansinis indėlis. Vaikai nemokamai gali mokytis aviacijos pagrindų.

B. Oškinio vaikų aviacijos mokyklos direktorius Juozas Rimkevičius

Juozas Rimkevičius, B. Oškinio vaikų aviacijos mokyklos direktorius paaiškina, kad tik Lietuvoje buvo įmanoma įkurti ir išlaikyti sklandymo dvasia gyvenančią vaikų mokyklą (ne būrelį!): „Kitose šalyse nebuvo Dobkevičiaus ir Gustaičio, Dariaus ir Girėno, Oškinio ir Karvelio, Smetonos ir Žemaičio, Pakarsko ir Zalubos ir kitų asmenybių, lėmusių mūsų aviacinį mentalitetą.“

B. Oškinio vaikų aviacijos mokykla išugdė jau ne vieną aviatorių kartą, o svarbiausia, leido vaikams pažinti ne tik aviacijos techniką, bet gamtos ir kitus mokslus – fiziką, geografiją, matematiką, istoriją. Mokyklos atvirame laiške rašoma, kad „Oškinio mokyklos mokiniai, šiais visuotinos „planšetizacijos“ laikais, neapsiriboja vien sintetiniu pasaulio pažinimu, jie sugeba išeiti už asmeninio komforto zonos ribų, tikrovėje dirbti su kita technika. Įsisavinę vaikų aviacijos pilotų programą įgauna tvirtus mokyklinių orlaivių pilotavimo, techninės priežiūros įgūdžius ir aviacijos teorijos žinių pagrindus. Tokius neeilinius vaikus, suprantama, turi tik Lietuva. Ir tie vaikai nusipelno mūsų, suaugusiųjų, neeilinio dėmesio ir pagarbos. Jie nusipelno turėti savo Mokyklą“.

Priminsime, kad Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokykla gimė 1983 metais kaip Kėdainių jaunųjų aviatorių mokykla, garsaus aviakonstruktoriaus vardu mokykla pavadinta pažymint mokyklos dešimtmetį. Mokyklos būstinė įsikūrusi Kėdainiuose, šalia Kėdainių Vilainiuose turi vaikų aerodromą, Lietuvoje įvairiuose aerodromuose nuolat veikė 8-12 mokyklos eskadrilių.

Griebiamasi išminties šiaudo

Oškinio aviacijos mokyklos direktorius Juozas Rimkevičius yra legendinis žmogus, nes be jo kantrybės ir užsispyrimo, darbštumo, gebėjimo suburti bendraminčius idėja vaikams sukurti aviacijos mokyklą su eskadrilėmis visoje Lietuvoje, pastatyti vaikų aerodromą, gauti finansavimą nebūtų įgyvendinta. Tačiau, deja, net ir vienintelė, tikrai išskirtinė mokykla sulaukė štai tokio formalaus požiūrio be jokių diskusijų – reorganizuoti, iškelti. Mokyklos bendruomenei lieka tik spėlioti, kaip tai bus padaryta.

Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokykla Švietimo, mokslo ir sporto ministrui siūlo kitą problemos sprendimo kelią, sustabdyti inicijuotą reorganizavimo procedūrą iki rudens, naujų mokslo metų ir suburti išplėstinę darbo grupę vaikų aviacinio ugdymo plėtros klausimams spręsti.

Atviro laiško paskutinėse eilutėse griebiamasi išminties šiaudo: „Tegu tikra (ne vieno kabineto) darbo grupė nutaria, ką daryti su mokykla: ar jos turėjimą traktuoti kaip naštą, ar kaip pasididžiavimą. Tegul sprendžia jos likvidavimo ar plėtros galimybes, ar ją paversti pilku skyriumi, ar kreiptis į UNESCO dėl įtraukimo kaip nematerialiojo paveldo nacionalinį ypatumą“.

Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokykla yra visų Lietuvos aviatorių pasididžiavimas, todėl jie socialiniuose tinkluose platina žinią apie reorganizavimą, mokyklos atvirą laišką ir aktyviai diskutuoja.