Kodėl „Aviacijos pasaulio“ klausimai LAK prezidentui pasirodė nepatogūs?

„Aviacijos pasaulis“ – vienintelis periodinis leidinys apie aviaciją Baltijos šalyse – stebi Lietuvos aeroklubo veiklą ir žurnalo puslapiuose bei interneto svetainėje nemažai dėmesio skiria aviacijos sporto temoms.

Lietuvos aeroklubas yra pati didžiausia aviacijos organizacija Lietuvoje, apie jos veiklą bei pažymėtą Lietuvos aeroklubo 90-metį nutarėme paklausti dabartinio prezidento Gintaro Kalinausko. Deja, jis kažkodėl itin šykščiai dalijasi žiniomis apie šalies aviacijos sporto veiklą ir problematiką.

Redakciją pasiekė LAK prezidento (pirmame plane) kitiems asmenims pasakytas komentaras, kad prezidentas manąs, kad redakcijos klausimai yra suformuluoti ne redakcijoje ir už juos galbūt yra sumokėta.

Spalio pabaigoje pabandėme tartis dėl galimo susitikimo, gyvo pokalbio. Ne kartą bandėme susisiekti, tačiau į telefono skambučius G. Kalinauskas neatsakė. Tad klausimus jam nusiuntėme el. paštu, atsakymo taip pat nesulaukėme. Po kelių dienų paskambinę į LAK būstinę gavome paaiškinimą, kad prezidentas klausimus matė, bet į juos atsakyti... nenori.

Redakciją pasiekė LAK prezidento kitiems asmenims pasakytas komentaras, kad prezidentas manąs, kad redakcijos klausimai yra suformuluoti ne redakcijoje ir už juos galbūt yra sumokėta. Redakcija atsakingai pareiškia, kad tai netiesa, – nė vienas klausimas nebuvo suformuluotas pagal kieno nors užsakymą ir pirmasis juos pamatė pats G. Kalinauskas (ar LAK darbuotojos).

Stojus tokiai nejaukiai tylai iš LAK būstinės, kai darbuotojoms net įsakyta neteikti jokios informacijos „Aviacijos pasaulio“ redakcijai, nutarėme apie Lietuvos aeroklubo veiklą, apie esamo prezidento darbus pasikalbėti su buvusiais LAK prezidentais. Kad niekam neatrodytume šališki, pakalbinome net tris – Jurgį Stanaitį, Vitą Karčiauską ir Joną Mažintą. Jų atsakymus publikuosime būsimame (paskutiniame) šių metų žurnalo numeryje, kuris išeis gruodžio mėnesio pradžioje.

O čia publikuojame klausimus, kurie buvo pateikti LAK prezidentui Gintarui Kalinauskui ir į kuriuos atsakymų nesulaukėme. 

1. Jūs kandidatavote į LAK prezidento pareigas prieš pusantrų metų ir buvote juo išrinktas. Aviacijos sporto bendruomenei prisistatėte kaip kupinas ryžto ir inovatyvių idėjų prisidedant prie Lietuvos aviacijos tobulinimo. Į ką susikoncentravote per tą laikotarpį?

2. Įdomu, ar LAK prezidento postas yra toks, kokio tikėjotės. Ar LAK veikia kaip komanda – yra taryba ar aktyvesnės yra atskiros federacijos, besirūpinančios skirtingomis sporto šakomis?

3. Ar aviacijos sporto šakos veikia išvien ar labiau konkuruoja?

4. Aviatoriai turi savo trumpalaikių ir ilgalaikių lūkesčių. Kokias skraidančių žmonių lūkesčius lengva įgyvendinti, o kokius sunku, o gal neįmanoma?

5. Esate teisininkas, iš jūsų daugiausiai tikėtasi, tvarkant LAK vietos po saule reikalus iš teisinės pusės. Kokius dalykus pavyko pagerinti, pakeisti?

6. Turite piloto licenciją ir esate pirmas toks aktyvus sparnuotis LAK prezidentas per Nepriklausomybės laikotarpį, dažnai į renginius ir LAK savireklamos tikslais skrendate lėktuvu. Bet jį tenka nuomotis, o tai sudaro kaštus. Žinome, kad esate gavęs pastabą iš LAK tarybos – skraidote kaupdamas savo asmeninę patirtį už LAK pinigus. Pakomentuokite šią situaciją. 

7. Jūsų pasisakymuose tapus LAK prezidentu buvo keletas aiškių krypčių, paminėsime tik dvi: noras spręsti turtinį aeroklubų klausimą ir bendradarbiavimas tarptautiniu mastu. Pirmu klausimu sakėte pravers jūsų teisininko žinios. Kaip pavyko šiomis kryptimis judėti?

8. Šiemet Lietuvos aeroklubas pažymėjo svarbią 90 metų sukaktį. Ar ta proga buvo pakankamai išnaudota garsinant Lietuvos aviacijos sportą, garbingą istoriją?

9. Kokia vertingiausia jūsų patirtis esant LAK prezidento poste?

10. Kokį LAK įsivaizduojate po 10 metų?

Labai lauktume ir skaitytojų nuomonės bei komentarų.