Pilotai ir „Oro navigacija“ vadovausis vienodais vėjo duomenimis

Pakoreguota karšto oro balionų skrydžių tvarka: pilotai ir „Oro navigacija“ vadovausis vienodais vėjo duomenimis

Karšto oro balionų oreiviai ir „Oro navigacija“ susitarė ir rado sprendimą dėl vienodų
meteorologinių duomenų naudojimo nustatant vėjo kryptį ir greitį. Balionų pilotams ir
skrydžių vadovams naudojant nevienodus duomenis, kildavo neaiškumų, ar suplanuotu laiku
kilti ir skristi galima, ar visgi ne. Pakoregavus tvarkos aprašą, nuo šiol skrydžių vadovai ir
karšto oro balionų pilotai galės vadovautis papildomais oro prognozės modeliais, reikalingais
balionų skrydžių planavimui bei valdymui.

„Oro navigacijos“ vadovas Saulius Batavičius tikisi, kad tai taps ženkliu lūžiu gerinant oreiviams
sąlygas vykdyti karšto oro balionų skrydžius.
„Vilniuje turime didžiausią Lietuvos bei intensyviausiai veikiantį tarptautinį oro uostą ir virš miesto
sklendžiančius, orlaivių tūpimo ar kilimo trajektorijų ribas kertančius karšto oro balionus. Kadangi
būtinybė aviacijoje naudoti sertifikuotus meteorologinius duomenis yra neginčijama, džiaugiuosi,
kad greitai rasta išeitis panaudoti kitokius, labiau karšto oro balionų skrydžių specifiką atitinkančius
meteorologinius duomenis“, – sako S. Batavičius.
Pagal susitarimą su Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba, oreiviai nuo šiandien disponuos
prognostiniais vėjo krypties bei greičio duomenimis 850 hPa lygyje.
Prieš skrydį skrydžių vadovai ir oreiviai susipažįsta su numatomam skrydžiui atlikt būtina
meteorologine informacija, kurią sudaro naujausi meteorologiniai pranešimai bei prognozių analizė.
Numatoma, kad duomenų tikslumas bei kokybė ir tai, kad bus vadovaujamasi tais pačiais
duomenimis, skrydžių vadovams ir oreiviams leis paprasčiau koordinuoti skrydžių planavimą. Kita
kritiškai svarbi oro balionų skrydžiams sąlyga išlieka orlaivių eismas ir jo intensyvumas Vilniaus
oro uoste.
„Oro navigacijos“ vadovo vertinimu, nesutampančių duomenų problemos mastai paaiškėjo tik
prabėgus kuriam laikui ir oreiviams ėmus kvestionuoti skrydžių vadovų sprendimus.
„Oro navigacija“ kartu su oreiviais, Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba, aviacijos priežiūros
institucijomis bei Susisiekimo ministerija analizavo skirtingus atvejus, vertino oreivių pasiūlymus,
bendravo su aviacijos bendruomenės atstovais.
 

„Tikimės, kad šios mūsų visų pastangos leis toliau sklandžiai vykdyti skrydžius oro balionais bei
užtikrinti saugą“

„Tikimės, kad šios mūsų visų pastangos leis toliau sklandžiai vykdyti skrydžius oro balionais bei
užtikrinti saugą“, – sako skrydžių valdymo įmonės vadovas.
S. Batavičius teigia, kad „Oro navigacija“ toliau stebės situaciją su karšto oro balionų skrydžiais,
bendraus su suinteresuotomis šalimis ir bus pasirengusi bendradarbiauti su oreivių bendruomene
siekiant ir toliau gerinti sąlygas karšto oro balionų skrydžiams.

Įsigaliojus naujoms karšto oro balionų skraidymo taisyklėms, padaugėjo atvejų, kuomet esant
nepalankioms meteorologinėms oro sąlygoms leidimas kilti nebūdavo suteikiamas. „Oro
navigacija“ ne kartą pabrėžė ir akcentavo, kad skrydžių sauga yra pats svarbiausias tikslas, kuris
privalo būti užtikrintas Lietuvos oro erdvėje.
Apie AB „Oro navigacija“:
AB „Oro navigacija“ yra sertifikuota Europos oro navigacijos paslaugų teikėja, kuri teikia oro
eismo valdymo, ryšių, navigacijos ir stebėjimo bei oro navigacijos informacijos paslaugas visoje
Lietuvos Respublikos oro erdvėje, taip pat virš teritorinių vandenų bei Baltijos jūros oro erdvės,
kuri įeina į Vilniaus skrydžių informacijos regioną. Bendrovė taip pat užtikrina nuolatinę
Aeronautikos gelbėjimo koordinacinio centro veiklą, paieškų ir gelbėjimo darbų, įvykus orlaivio
avarijai, organizavimą ir koordinavimą.

Kontaktai žiniasklaidai:
Inga Vaitkevičiūtė
866749292// inga.v@ideaprima.lt
IDEA PRIMA Projektų vadovė