CAA komentaras dėl vaikų sklandymo reglamentavimo

Civilinės aviacijos administracija (CAA), įvertinusi žiniasklaidoje pastaruoju metu pasirodžiusią informaciją apie galimai įsigaliojusius teisinius vaikų sklandymo sporto suvaržymus, parengė trumpą komentarą šia tema.

Šiuo metu Susisiekimo ministerijoje svarstomas Aviacijos įstatymo pakeitimo projektas, kuriame įrašyta nuostata dėl vaikiškų sklandytuvų reglamentavimo, įtraukiant juos į nereguliuojamų orlaivių kategoriją. Būtent ši nuostata ir sukėlė diskusijų aviacijos bendruomenėje bei atgarsį žiniasklaidoje.

Visų pirma Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo projektui (toliau – projektas) Vyriausybė dar nepritarė (skirtingai nei teigiama spaudoje), todėl visos suinteresuotos šalys ir toliau gali teikti savo pastabas bei pasiūlymus Susisiekimo ministerijai. Projektą rengia Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu sudaryta darbo grupė, tad visos pastabos bei pasiūlymai dėl minėto projekto turėtų būti skirti jai.

CAA mano, kad minėtas Aviacijos įstatymo pakeitimas iš esmės nekeičia situacijos dėl vaikiškų sklandytuvų reglamentavimo, o tik nustato tam tikrą teisinį aiškumą dėl šių orlaivių statuso.

Antra, CAA mano, kad minėtas Aviacijos įstatymo pakeitimas iš esmės nekeičia situacijos dėl vaikiškų sklandytuvų reglamentavimo, o tik nustato tam tikrą teisinį aiškumą dėl šių orlaivių statuso bei įvardija, kurios institucijos yra atsakingos už šių orlaivių valstybinę priežiūrą. Jokių papildomų reikalavimų šių orlaivių skrydžiams CAA neplanuoja nustatyti, nebent pati Lietuvos aeroklubo Vaikų sklandymo sporto asociacija, suderinusi su CAA, nutars, kad šie reikalavimai yra būtini atskiroms vaikų mokymo organizacijoms vykdant tokią veiklą ir siekiant maksimaliai užtikrinti skrydžių saugą.

Šiuo metu galiojančiame Aviacijos įstatyme įvardyta, kad vaikų sklandytuvams netaikomos Aviacijos įstatymo nuostatos, nes daugelio jų net nebūtų galima įgyvendinti tokio tipo orlaiviams. Kita vertus, Aviacijos įstatyme neapibrėžta, kokie ar kieno nustatyti reikalavimai jiems taikomi.

CAA savo poziciją grindžia pareiga ir atsakomybe užtikrinti visų orlaivių skrydžių saugą. Vaikiškas sklandytuvas taip pat yra orlaivis, juo naudojasi žmonės ir visada išlieka rizika įvykti avarijai, susižeisti ar sužeisti kitus. Todėl būtina išaiškinti, kokie minimalūs reikalavimai užtikrintų tokių orlaivių ir juose esančių vaikų saugą ir kas tuos reikalavimus nustatytų bei kontroliuotų, kad jų būtų laikomasi.

Tai, kad vaikams mokyti šiuo metu naudojami tik kelis metrus nuo žemės paviršiaus pakylantys orlaiviai, skrendantys labai mažu greičiu, visiškai nereiškia, kad ateityje kokia nors mokykla nepradės naudoti šių ar panašaus tipo sklandytuvų didesniuose aukščiuose ir didesniais greičiais, taip sukeldama papildomų rizikų.

CAA visada skatino atskirų aviacijos federacijų autonomiją ir savireguliaciją, jeigu tik tos federacijos turi pajėgumų ir noro tokias funkcijas vykdyti.

CAA nekvestionuoja Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokyklos ir Lietuvos aeroklubo Vaikų sklandymo sporto asociacijos atstovų kompetencijos, niekada nebuvo pagrindo suabejoti jų profesionalumu bei atsakingu požiūriu į skrydžių saugą. Todėl, jeigu Seimas patvirtins naują Aviacijos įstatymo redakciją, pagal kurią vaikiškų sklandytuvų apskaitos, ženklinimo ar tinkamumo naudoti reikalavimus turės teisę nustatyti CAA arba jos įgaliota visuomeninė organizacija, labai rimtai svarstoma galimybė įgalioti Lietuvos aeroklubo Vaikų sklandymo sporto asociaciją parengti tokius reikalavimus. Tokia praktika, kai CAA suteikia įgaliojimus skirtingoms aviacijos sporto federacijoms reguliuoti ir kontroliuoti savo veiklą, jau dabar sėkmingai taikoma ir nėra priežasčių manyti, kad tai neturėtų būti tęsiama ir pakeitus Aviacijos įstatymą. CAA visada skatino atskirų aviacijos federacijų autonomiją ir savireguliaciją, jeigu tik tos federacijos turi pajėgumų ir noro tokias funkcijas vykdyti.

Taip pat būtina pažymėti, kad vaikų sklandymo mokymu gali užsiimti ne tik Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokykla, bet ir bet kuri kita įstaiga. Todėl nei pati Vaikų sklandymo sporto asociacija, nei CAA negali savaime užtikrinti, kad tokie mokymai visose mokyklose, neturint bent minimalių reikalavimų, būtų saugūs ir nesukeltų papildomų rizikų tiek patiems vaikams, tiek bendrai skrydžių saugai. 

Teisinis aiškumas yra būtinas, nes labai aukšti aviacijos saugos rodikliai yra būtent detalaus reglamentavimo, atsakingo požiūrio ir rimtos priežiūros sistemos rezultatas.