Lietuvos aeroklubo konferencija pirmą kartą vyko virtualiai

Lietuvos aeroklubo (LAK) konferencijos įprastai vykdavo kasmet gyvai. Tačiau jau antrus metus iš eilės COVID pandemija koreguoja planus. Svarbų renginį šiemet teko vesti vėl nestandartiškai – per Zoom programą virtualiai. Kovo 20 dieną buvo suteikta galimybė sparno žmonėms stebėti konferencijos transliaciją, o pati konferencija sumušė dar vieną – trukmės – rekordą, buvo lakoniškai trumpa ir tik dalykinė.

Eglei Paužuolienei – LAK prezidentei, pirmajai moteriai šiose pareigose per visą LAK istoriją, jau antrą kartą teko stoti prieš aviacinę bendruomenę ne įprastai šventiškoje bičiuliškoje atmosferoje gyvai, o COVID pandemijos karantino aplinkybėmis.

Eglei Paužuolienei – LAK prezidentei, jau antrą kartą teko stoti prieš aviacinę bendruomenę ne įprastai šventiškoje bičiuliškoje atmosferoje gyvai, o COVID pandemijos karantino aplinkybėmis.

 

Virtualioje konferencijoje – svarbus svečias

Pirmą kartą, prieš metus gegužę COVID karantino metu LAK ataskaitinė rinkiminė konferencija vyko Alytaus aerodrome… neišlipant iš transporto priemonių – lėktuvų ir automobilių. Sunkinančiomis bendravimą karantino aplinkybėmis Eglei pavyko laimėti pretendentų kovą dėl LAK Prezidento posto. O šiemet nepavyko atsigriebti ir susitikti malonesnėmis aplinkybėmis, karantino apriboti aeroklubo nariai surengė konferenciją virtualiai, sėdint kiekvienam savo namuose. Virtuali konferencija pakoregavo ir jos trukmę, be įprastų ilgesnių diskusijų, svečių pasisakymų. 

Buvo išklausyta Prezidentės metinė ataskaita, sporto federacijų atstovų pasisakymai, bet kadangi sportiniai metai buvo kuklūs varžybų skaičiumi, ataskaitos taip pat buvo lakoniškos.

 

Didžiausia staigmena šiųmetėje konferencijoje tapo Tarptautinės aeronautikos federacijos (FAI) prezidento David Monks dalyvavimas! Na ir kas, kad virtualus. Bet pirmą kartą FAI prezidentas LAK konferencijoje pasakė sveikinimo kalbą, pabrėždamas Lietuvos aeroklubo ilgametę narystę pasaulio aviacijos sporto bendruomenėje bei paminėjo jam asmeniškai itin įsimintinus sparnuotų lietuvių pastarųjų metų laimėjimus karšto oro balionų sporte, aviamodeliavime. D. Monks sake, kad aukščiausio lygio tarptautinės aviacijos sporto varžybos nevyksta, bet labai laukiamos galimybės jas rengti, kai tik bus suvaldyta pasaulį užklupusi pandemija. FAI pareigūnas kalbėjo apie naujus iššūkius ir palinkėjo neprarasti gero ūpo bei motyvacijos. Šiltas bendravimas ir dėmesys sukūrė konferencijai išskirtinę nuotaiką, kuri neišblėso iki pat pabaigos.

 

Dėl virtualios konferencijos būta abejonių

Neįprastiems dalykams, kurie vyksta pirmą kartą, reikia skirti daugiau dėmesio ir laiko, labiau viską apgalvoti. LAK prezidentė E. Paužuolienė tvirtai tikėjo, kad gyvai šventei dabar ne laikas, o metinė ataskaitinė konferencija yra svarbi ir reikia spręsti neatidėliotinus reikalus. Todėl buvo organizuotas išankstinis balsavimas įvairiais klausimais, tiesa, rezultatus paskelbiant jau konferencijos metu, kad būtų išlaikyta intriga. Balsavimo teisė buvo suteikta 65 nariams. Iki konferencijos gauti 55 galiojantys, teisingai užpildyti biuleteniai, kurie saugomi LAK būstinėje.

“Būta abejonių LAK taryboje dėl virtualaus renginio. Tačiau aš nedvejojau, dabar ne laikas gyvam susitikimui, šventei, kurios aviatoriai kasmet laukdavo, juk konferencija tai ne tik dalykinis reikalas, bet ir bičiulių susitikimas, malonus ritualas. Kai tik atlaisvės karantinas, vasarą ar rudeniop, organizuosime sąskrydį ar kitokio formato šventę, gyvai, nes to visi pasiilgome. Praėjusiais metais, nors ir nebuvo daug varžybų, jos vyko! Man pačiai teko lankytis jose ir gyvai bendrauti su aviacijos sportininkais ir prijaučiančiais, neabejotinai svarbus gyvas ryšys, pokalbiai, diskusijos, bendra veikla – tik taip ir jaučiamas Lietuvos aeroklubo gyvenimo pulsas bei visos sporto spalvos“, – sakė E. Paužuolienė.

Aš pirmiausiai gilinausi į degančius reikalaus, bet tuo pat net į smulkiausias detales, todėl buvo lengviau viską perprasti, bet iššūkių buvo labai daug. Teko ir būstinę keisti, kraustytis, ir administracijos personalas keitėsi – konferencijoje pristačiau naują LAK generalinį sekretorių Džiugą Kačanauską. 

Darbus pradėjo nuo degančių klausimų, bet gilinosi ir į smulkmenas

Dar nepraėjo ir metai, kai LAK prezidentės pareigas eina E. Paužuolienė. Konferencijos metu visi pasisakę sporto federacijų vadovai ar atstovai dėkojo Eglei už esminį pokytį, kurio iki šiol nepavyko niekam pasiekti – LAK tapo matomas, auga jo autoritetas, stipriai pasistūmėta teisėkūros srityje, pasikeitė vidinė komunikacija, išaugo pasitikėjimas tarp pačių LAK narių.

E. Paužuolienė „Aviacijos pasauliui“ prieš metus sakė, kad derindama savo tiesiogines pareigas LR Aplinkos ministerijoje Teisės ir personalo skyriuje ir su žinomu aviamodeliuotoju Donatu Paužuoliu šeimoje augindama mažą dukrelę, ketina skrupulingai planuoti laiką ir skirti naujų pareigų vykdymui vieną savaitės dieną bei valandas po darbo, savaitgaliais. Tačiau pagal nuveiktus darbus jauna moteris dirba, rodos, už du žmones kasdien!

“Aš pirmiausiai gilinausi į degančius reikalaus, bet tuo pat net į smulkiausias detales, todėl buvo lengviau viską perprasti, bet iššūkių buvo labai daug. Teko ir būstinę keisti, kraustytis, ir administracijos personalas keitėsi – konferencijoje pristačiau naują LAK generalinį sekretorių Džiugą Kačanauską”. 

Kaip iš tiesų pavyksta suderinti jaunos šeimos ir dviejų svarbių darbų reikalus kasdien, Eglė nesigiria, o tiesiog organizuotai ir pamatuotai kimba į darbus bei sugeba paskirstyti darbų ir kitiems. 

Paklausta apie didžiausias per trumpą laiką įgyvendintas LAK naujoves, neabejotinai pirmiausia pabrėžia LAK narių įtraukimą į teisėkūros sritį.

“Labai reikšmingas yra LAK techninės komisijos veiklos atnaujinimas ir jos aktyvi veikla jau duoda rezultatų - esame aktyvūs teisės aktų rengėjai, o tai yra mūsų juridinis veiklos pamatas”, – pabrėžė E. Paužuolienė, vardindama ir kitus ne mažiau svarbius LAK bendruomenei klausimus: supaprastinta sportinių licencijų išdavimo tvarka, užmegzti itin dalykiški ryšiai su valstybinėmis institucijomis, kurios sprendžia aktualius aviatoriams klausimus, kreipiamas dėmesys į išorinę savireklamą, prisistatymą visuomenei. Aviacijos sporto populiarinimo tikslu Lietuvos energetikos ir technikos muziejui perduotas parasparnių simuliatorius. Moteris turi ir daugiau idėjų, kaip pagyvinti aviacijos sporto renginius, pritraukti daugiau žmonių, apjungti pačių aviatorių pajėgas, auginti sportinę dvasią ir mokytis bendrauti taip, kad jaunimui taptų pavyzdžiu. Tikėtina, per ateinančius metus pasimatys ir daugiau realizuotų idėjų.

Prezidentės padėka ir padėka prezidentei

Kadangi konferencija vyko neįprastu, pandemijos metu, tai ir iškilmingos kasmetinės apdovanojimų už aukštus sporto meistriškumo pasiekimus ceremonijos nebuvo, nes FAI I ir II kategorijos varžybos 2020 metais buvo atšauktos arba nukeltos į ateitį. 

Tačiau vyko varžybos Lietuvoje, nors ir atrodė, kad tai sunkiai įmanoma. Padangę pirmieji sujudino oreiviai, o tada į net kelių dešimčių varžybų, taurių maratoną įsiliejo ir daugelis kitų sporto šakų sportininkai - sklandytojai, ultralengvųjų orlaivių pilotai, aviamodeliuotojai, akrobatinio skraidymo pilotai, parašiutininkai, parasparnininkai, aviakonstruktoriai leidosi į oro žygį per Lietuvą, vyko treniruočių stovyklos, buvo siekta net asmeninių rekordų. Pavyzdžiui, oreivis Rokas Kostiuškevičius pasiekė savo asmeninį aukščio rekordą, pakildamas karšto oro balionu į 9,3 km aukštį, Prezidentė jam ir kitiems padėkojo. 

Prezidentė padėkas ir dovanas už nuopelnus virtuliai įteikė Alytaus moksleiviui Airidui Mikelaičiui už FAI piešinių konkurso pirmos vietos laimėjimą; laikaski.lt komandai už filmą „Pakilau skryžiui“; Deivydui Raguckui už filmą „Dangus“; Algirdui Šimoliūnui ir Sakalui Uždaviniui už aviacijos garsinimą sklandytuvo skrydžiu iš Kupiškio į Nidos aerodromą; „Aviacijos pasaulio“ redaktorei Vilmai Jankienei už indėlį organizuojant renginį „Moterys aviacijoje“, Dainiui Liegui už naujos parasparnių skraidavietės atidarymą; Algimantui Skuodžiui už didžiausią parašiutininkų farmaciją danguje Lietuvos 30-mečio proga; Lietuvos aviacijos muziejui už efektingą muziejaus 30-mečio šventę; Neringos merui Dariui Jasaičiui už Nidos aerodromo atidarymą; oreiviui Vytautui Sviderskiui už indėlį organizuojant karšto oro balionų pasirodymą „Laisvės kelyje“; pilotui Benui Laurinaičiui už indėlį organizuojant lėktuvų skrydį „Laisvės kelyje“; Augustui Rožanskui už indėlį organizuojant parasparnių pilotų pasirodymą „Laisvės kelyje“; Tadui Gegevičiui už atvirtą Vilniaus karšto oro balionų čempionato organizavimą; Ryčiui Paliuliui už suorganizuotą rekordinį ultralengvųjų orlaivių varžybų skaičių; jaunajai sklandytojai Elzei Maslauskaitei už knygą „Virš dangaus“; Irenai Jacevičienei-Žukauskaitei už knygą „Skrydis“. 

Visi konferencijoje pasisakę sporto federacijų atstovai padėkojo LAK prezidentei E. Paužuolienei už kantrybę, aktyvų dalyvavimą varžybose, bendradarbiavimą, pagalbą, titaniškas pastangas kuriant naują LAK įvaizdį. 

Visi LAK nariai apklausos būdu iki konferencijos galėjo pareikšti savo nuomonę apie pagrindinius Lietuvos aeroklubo tikslus, kuriuos prezidentė įvardino savo metiniame pranešime – tai investavimas į jaunąją kartą; aukšto meistriškumo sportininkų rengimas; maksimali informacijos apie LAK sklaida.

Konferencija baigėsi, skraidymų sezonas netrukus prasidės ir visi tikisi, kad jis bus sklandesnis ir įdomesnis, negu 2020 metais.