Dėl karantino keičiamas orlaivių tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimų išdavimas

Dėl Lietuvoje įvesto karantino Transporto kompetencijų agentūra (TKA) šiuo laikotarpiu keičia orlaivių tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimų (TSPPP) išdavimo procedūrą. Joje daroma speciali išimtis subjektams, kurių pažymėjimų galiojimo laikas baigsis karantino laikotarpiu.

Išimtis numato, kad dėl bendrosios aviacijos orlaivių pažymėjimų pratęsimo reikia kreiptis į TKA ir pateikti licencijuoto orlaivių techninės priežiūros inžinieriaus atliktos orlaivio fizinės patikros išvadą. Aviakompanijų naudojamiems orlaiviams ir orlaiviams, kurių tinkamumo skraidyti vadybos užduotys yra atliekamos patvirtintoje CAMO, pagal išimties sąlygas, pažymėjimą gali išduoti pati aviakompanija arba CAMO organizacija. Abiem atvejais pažymėjimas galioja 6 mėnesius.

Bendrai taikoma išimtis priimta vadovaujantis 2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2018/1139 71 straipsnio 1 dalimi. Išimtis netaikoma Eksperimentinės kategorijos orlaiviams.

Išimties sąlygos parengtos pagal Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) rekomendacijas.

TKA direktorės įsakymas dėl išimties paskelbimo įsigaliojo 2020 m. balandžio 1 d.

Kilus klausimams dėl išimties suteikimo tvarkos ir specialių sąlygų, kviečiame susisiekti su TKA orlaivių skyriaus vadovu Vidmantu Plėta, tel. nr. +370 686 78450 arba vidmantas.pleta@tka.lt

M. Jankaus nuotrauka.