Amžino skrydžio, Donaldai!

Gegužės 17 dieną Gelgaudiškio kapinėse atsisveikinta su akrobatinio skraidymo tarptautinės klasės sporto meistru, ilgamečiu Dariaus ir Girėno aeroklubo vadovu Donaldu Bleifertu.

1960 m. gimusio ir Gelgaudiškyje užaugusio Donaldo gyvenimo kelias pasuko į Kauną, kur Lietuvos veterinarijos akademijoje besimokantį žingeidų studentą atvedė ir į tuometinį Kauno Aviacijos techninį sporto klubą. Gal tai buvo atsitiktinumas, gal sėkmė, kad tais metais mokėsi tokia entuziastingų, sumanių, aviacijai atsidavusių jaunuolių grupė, į kurią įsijungė ir Donaldas. Vasaros pradžioje jau skraidė savarankiškai lėktuvu „Jak-52“, o kitais metais dalyvavo jaunimo lėktuvinio sporto varžybose Kyviškėse.

Tyliai prie žuvusių kapo mes stovim
Ir žvelgiam į dangų – kur mūsų draugai?
Kad jie vis dar skrenda, mes tikim. Ir norim
Visų atminimą išsaugot ilgai.          

N. M. Zdanienė
 

Siekis tobulėti, įsisavinti naujus lėktuvus paskatino Donaldą surasti kelią į Mokomąjį aviacijos centrą Rusijoje, skraidė reaktyviniais mokomaisiais lėktuvais „L-29 Delfin“ ir per porą metų sukaupė atitinkamą skrydžių patirtį.

Grįžęs į Lietuvą nenutraukė ryšio su savo pirmuoju aviacijos klubu, dalyvavo aukštojo pilotažo varžybose, laimėjo pirmuosius apdovanojimus, organizavo parašiutininkų sekciją Šakiuose. Drąsa ir energija, skrydžių džiaugsmas lydėjo Donaldą Kauno aeroklube iki 1994 m., kol pasikeitus gyvenamajai vietai, darbovietei, išvyko gyventi į Vilnių.

Norėdamas suburti aviacijos entuziastus į vieningą bendruomenę priėmė sprendimą vadovauti visuomeniniais pagrindais S. Dariaus ir S. Girėno aeroklubui. Netgi kolegoms sunku suprasti, kiek jėgų, laiko, entuziazmo, džiaugsmo ir nusivylimo teko patirti Donaldui nuo 1997 m. birželio 19 d. organizuojant, derinant aeroklubo narių veiklą, sprendžiant sudėtingus aviacinės technikos, techninių ir administracinių pastatų panaudojimo, projektų ruošimo klausimus.

Kryptinga veikla davė rezultatų: iš KASP buvo grąžinti keli anksčiau aeroklube eksploatuoti lėktuvai „Jak-52”, įsigyti akrobatiniai lėktuvai „Jak-55M” ir „Su26M”, aeroklube įkurta mokymo organizacija, suburti jauni lakūnai, siekiantys tobulėti. 

Donaldas taip pat aktyviai dalyvaudavo akrobatinio skraidymo varžybose Lietuvoje, o nuo 2004 m. iki 2016 m. – tarptautinėse Pasaulio ir Europos standartinės  (Advanced) kategorijos akrobatinio skraidymo čempionatuose. Jų rezultai įvertinti suteikiant akrobatinio skraidymo tarptautinės klasės sporto meistro vardą, Donaldo vardas buvo puikiai žinomas tarp aviacinių renginių organizatorių Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje, Čekijoje, Vengrijoje, Slovakijoje. Lietuvoje D. Bleifertui, akrobatinių skraidymų organizatoriui, vis sunkiau būdavo surasti laiko treniruotėms, varžyboms, bet užsispyrimą, siekį tobulėti vainikavo 2013 m. Lietuvos absoliutaus akrobatinio skraidymo čempiono vardas, o kituose čempionatuose – jis daugkartinis Lietuvos akrobatinio skraidymo čempionatų prizininkas.

Bet ateina tokia minutė, kada ir visi pasiekimai, ir apdovanojimai nugrimsta į antrą planą. Nelaimė Donaldo ir kartu skridusio dar vieno italų lakūno patykojo skrendant lėktuvu „Piper PA-38-112 Tomahawk“ netoli Kyviškių aerodromo gegužės 9 dieną...

Šeimai, žmonai Rasai, sūnui Rolandui, dukrai Rūtai, o taip pat ir Lietuvos aviacijos bendruomenei tai didžiulė netektis, kurios žodžiai niekuomet neperteiksi. Amžino skrydžio Tau, Donaldai!