Degalų infrastruktūros valdymas patikėtas „Baltjet“

Lietuvos oro uostų skelbtą tarptautinį aviacinių degalų tiekimo infrastruktūros (kuro bazių) valdymo konkursą Vilniaus ir Palangos oro uostuose laimėjo kompanija „Baltjet“.

Be įprastų aviacijos kuro tiekimo procesų, naujasis operatorius įsipareigojo prisidėti prie aplinkosauginių sprendimų diegimo – kuro bazėse gali būti sukurtos techninės galimybės saugoti ir orlaiviams tiekti tvarų aviacinį kurą (angl. Sustainable Aviation Fuel – SAF). 

Operatorius rūpinsis degalų saugojimu, kokybės tikrinimu, tiekimu

Patyrusio operatoriaus atėjimas padės užtikrinti, kad galutiniams vartotojams – oro bendrovėms – kuro kaštai būtų kuo mažesni.

Nuomos konkursą laimėjusi įmonė valdys specifinę aviacinių degalų infrastruktūrą sostinės ir Palangos oro uoste, operatorius rūpinsis aviacijai skirtų degalų saugojimu, kokybės tikrinimu, išdavimu, tiekimu į orlaivius ir visais kitais su degalų infrastruktūros valdymu susijusiais procesais.

Atskiros Vilniaus ir Palangos kuro bazių nuomos sutartys su laimėjusia įmone „Baltjet“ pasirašytos rugsėjo mėnesį. Įmonę kaip dukterinę įmonę įsteigė konkursą laimėjusi bendrovė „Undoz Ventures Limited“. „Undoz Ventures Limited“ yra viena didžiausių aviacinio kuro didmenininkų Baltijos regione ir turi didelę patirtį tiekiant degalus Rygos ir Talino tarptautiniams oro uostams.

„Mums svarbu turimą infrastruktūrą valdyti efektyviai, pasitelkiant savo srities profesionalus ir kuriant visoms pusėms naudingą partnerystę. Patyrusio operatoriaus atėjimas padės užtikrinti, kad galutiniams vartotojams – oro bendrovėms – kuro kaštai būtų kuo mažesni, o bet koks pokytis būtų aiškiai pagrįstas ir skaidrus. Žvelgiant toliau į ateitį, svarbu tai, kad operatorius įsipareigojo prisidėti prie mums ir visai aviacijai svarbių aplinkosauginių tikslų – pritaikyti mūsų oro uostuose esančią infrastruktūrą ir sukurti galimybes tvarių aviacijos degalų laikymui ir tiekimui“, – teigia Lietuvos oro uostų Operacijų ir infrastruktūros departamento vadovas Dainius Čiuplys.

Nuomininkas privalo investuoti į infrastruktūrą

Visas kuro bazėse esantis turtas turi būti atnaujinamas bent 2 kartus per veiklos laikotarpį. Nuomos sutartys pasirašytos dešimties metų laikotarpiui.

Vilniaus  oro uoste esanti aviacinių degalų bazė yra centrinės infrastruktūros dalis – bet koks į orlaivius tiekiamas kuras privalo būti laikomas ir išduodamas šioje infrastruktūroje, o jo parametrai nuolat tikrinami pagal tarptautinius standartus.

Nuomos sutartyse numatyta, kad kuro bazių nuomininkas kasmet privalo investuoti į Vilniaus ir Palangos degalų saugojimo ir išdavimo infrastruktūrą. Visas kuro bazėse esantis turtas turi būti atnaujinamas bent 2 kartus per veiklos laikotarpį. Nuomos sutartys pasirašytos dešimties metų laikotarpiui.

Reaktyvinių degalų JET-A1 talpa Vilniaus oro uoste siekia 4000 kubinių metrų, Palangos oro uoste – 300 kubinių metrų, o aviacinio benzino – 25 kubiniai metrai.