Ketvirtas oro uostas – fantazija ar realybė?

Kai Lietuvos susisiekimo ministras Rokas Masiulis žiniasklaidos atstovams papasakojo apie ministerijos mąstymo kryptį dėl naujojo oro uosto statybos, suaktyvėjo aviacijos ekspertų tarpusavio pokalbiai, diskusijos apie tai. Patyrinėkime, kokie yra projekto pliusai ir minusai.

Oficiali informacija byloja, kad Lietuvai dėl sparčiai augančio keleivių skaičiaus ateityje galbūt reikės statyti naują oro uostą. Jis turėtų išdygti tarp Vilniaus ir Kauno, kažkur arčiau transporto arterijos „Rail Baltica“, kol kas neskelbiant nei konkrečios vietos, nei reikalingų investicijų dydžio.
Mintis apie naujo oro uosto statybą pirmą kartą gimė dar... sovietmečiu, prieš beveik keturis dešimtmečius, apie tai gali papasakoti civilinės aviacijos senbuviai. Nepriklausomybės laikotarpiu ir ypač pastarąjį dešimtmetį vis intensyviau svarstoma ši alternatyvi idėja veikiantiems oro uostams, kurių likimas pakibtų ant plauko.

LR susisiekimo ministras Rokas Masiulis: „Naujo oro uosto planai buvo paviešinti, nes jau dabar būtina atlikti parengiamuosius darbus, visų pirma, rezervuoti ir išpirkti tokiam projektui reikalingas žemes."

Kodėl reikalingas naujas oro uostas

Pasak susisiekimo ministro, jau dabartiniais duomenimis Vilniaus oro uostas aptarnauja 5 mln. keleivių per metus, o po rekonstrukcijos jo pajėgumai išaugs iki 7,5 mln. keleivių per metus. Ministras pabrėžia, kad Lietuvos keliaujančių žmonių skaičius artėja prie Europos vidurkio – 3-5 proc., o mūsų šalyje praėjusiais metais buvo gerokai didesnis ir siekė 20 procentų.

Dėl naujojo oro uosto statybos turėtų būti apsispręsta iki 2022 metų, o jo projektavimas ir statyba vyktų iki pat 2035 metų. Tačiau tik tuo atveju, jeigu keleivių srautas pateisintų tokio oro uosto gimimą.

„Atlikus išsamią aviacijos rinkos analizę, šiuo metu naujo oro uosto alternatyva nagrinėjama kaip pagrindinė ilgalaikė Lietuvos oro uostų strategija, kurios įgyvendinimas tiesiogiai priklausys nuo keleivių srautų augimo. Naujo oro uosto planai buvo paviešinti, nes jau dabar būtina atlikti parengiamuosius darbus, visų pirma, rezervuoti ir išpirkti tokiam projektui reikalingas žemes. Tokios apimties projekto įgyvendinimui reikalingi keli sprendimų priėmimo etapai. Šiais metais priimtas sprendimas įtvirtinti naujo oro uosto alternatyvą, t. y. supirkti tam reikiamas žemes, artimiausias kitas svarbus sprendimas – po žemės supirkimo 2022 m.  peržiūrėti keleivių srautus ir priimti sprendimą dėl infrastruktūros projektavimo darbų“, – teigiama specialiai AP atsiųstame susisiekimo ministerijos komentare.
 

Kauno oro uosto vystymas neturi palaikymo

Susisiekimo ministerija sakosi svarsčiusi variantą vystyti Kauno oro uostą kaip pagrindinį, tačiau apie 90 km nuo sostinės nutolęs oro uostas, tikėtina, nebūtų patrauklus oro vežėjams, o investicijos dydis į Kauno oro uosto plėtrą būtų panašios, kaip ir statant naują oro uostą. 
Gera žinia ta, kad naujasis oro uostas išspręstų visas problemas – oro uostas būtų itin modernus ir patrauklus (gal net ypatingo dizaino, t. y. labiau reprezentuojantis šalį), remiantis tarptautine praktika atstumas nuo naujojo oro uosto iki Vilniaus bei Kauno būtų priimtinas oro bendrovėms (o ir keleiviams), būtų garantuotas greitas susisiekimas, oro uostas turėtų ilgą pakilimo ir nusileidimo taką, kuriame galėtų leistis ypač talpūs laineriai, o tai reiškia, kad didėtų ir tolimų maršrutų apetitas, reiškia, pagyvėtų ekonominis gyvenimas.

„Yra skirtingų argumentų, ar reikėtų plėsti Vilniaus oro uosto pajėgumus, ar statyti naują oro uostą, tad džiugu, kad šita diskusija yra atidaryta plačiuose ekspertų bei politiniuose sluoksniuose." – S. Bartkus

Aviacijos eksperto Simono Bartkaus nuomone, labai gerai, kad šita diskusija yra pakeliama į politinį lygmenį ir vyksta būtent dabar. 

„Būtina, jog į sprendimą būtų įtraukti kelių kadencijų ministrai. Susisiekimo ministerija yra nusprendusi padaryti paruošiamuosius darbus, o sprendimą palikti kitos Seimo kadencijos metu suformuotai Vyriausybei. Neturiu griežtos nuomonės, koks sprendimas Lietuvai būtų geriausias. Reikia įvertinti, jog projektas užtruktų apie 10 metų, todėl realiai turime ruoštis keleivių srautai, kuris bus dvigubai didesnis negu yra dabar, tikėtina, apie 15 mln. keleivių visuose Lietuvos oro uostuose. Labai blogas sprendimas būtų perkelti pagrindinį oro uostą į Karmėlavą, nes pavyzdžių, jog pagrindiniai oro uostai nuo sostinės būtų įsikūrę 100 km atstumu Europoje nėra ir taip prarastume Vilniaus miesto konkurencingumą prieš Rygą, Taliną, Minską, Varšuvą, Berlyną ar bet kurį kitą kaimyninį miestą. Kauno oro uostas vis tiek per mažas sukurti rentabilų, kokybišką, aukšto dažnio ir greitą susisiekimą su sostine. Yra skirtingų argumentų, ar reikėtų plėsti Vilniaus oro uosto pajėgumus, ar statyti naują oro uostą, tad džiugu, kad šita diskusija yra atidaryta plačiuose ekspertų bei politiniuose sluoksniuose.“

Kas mokės už naujo oro uosto statybą

Nėra aišku, kiek galėtų kainuoti naujo oro uosto statyba ir paleidimas, susisiekimo ministras R. Masiulis primena, kad pagal ES direktyvas valstybė negalėtų prisidėti prie naujo objekto statybos, todėl jo statyba turėtų būti vykdoma oro uostų lėšomis arba pritraukus ir investuotojus.
Nors ministerija tikina, kad būtent tolimas žvilgsnis į priekį yra naujo darbo metodo – perėjimo prie ilgalaikio planavimo – pradžia, tačiau skeptikai tuo abejoja, nes kiekviena naujai paskirta Vyriausybė ir ministerijos stabdo arba naikina praėjusios ministerijos įdirbį, nėra darbų tęstinumo.
„Aviacijos pasaulis“ taip pat pasiteiravo susisiekimo ministro, kodėl apie naujojo oro uosto statybą paskelbta viešai būtent dabar, prieš LR Prezidento inauguraciją ir naujos Vyriausybės formavimą ir kur dingo taip aktyviai propaguotas Lietuvos oro uostų koncesijos projektas, kuriam buvo skirtos lėšos, žmogiškieji ištekliai ir 2016 metais LR Seime priimtas VĮ Lietuvos oro uostų koncesijos įstatymas.

Naujausias susisiekimo ministerijos komentaras yra toks:

„Koncesijos, apie kurią buvo diskutuota prieš kelerius metus, atsisakyta, nes studija parodė, jog tokia alternatyva nėra patraukli ilgalaikėje perspektyvoje. Koncesija yra tik finansavimo instrumentas projekto įgyvendinimui, todėl, natūralu, kad prie koncesijos kaip vienos iš galimų alternatyvų bus grįžta, kai bus priimtas galutinis sprendimas dėl naujo oro uosto statybos ir galimų finansavimo alternatyvų. Šiuo metu LOU turi pakankamus finansinius resursus užtikrinti einamąsias investicijas. Tikimasi, jog LOU galės užtikrinti ir naujo oro uosto statybų finansavimą.“

„Susisiekimo ministerijos vadovybė tris metus galvojo, ką čia padaryti kitaip.“ – Arijandas Šliupas.

Ekspertai perspėja – reikia labiau „pasukti galvą“

Apie naujo oro uosto statybos galimybes AP pakalbino ne vieną ekspertą, kurie iš vidaus pažįsta oro susisiekimo sistemą. Arijandas Šliupas, penkerius metus (2007-2012) vadovavęs Kauno oro uostui ir ketverius metus  kūręs susisiekimo strategiją būdamas susisiekimo viceministru (2012-2016), pastebi, kad ši Vyriausybė nelinkusi tęsti darbų ir kritiškai teigia: „Susisiekimo ministerijos vadovybė tris metus galvojo, ką čia padaryti kitaip.“

A. Šliupas stebisi, kad susisiekimo ministerija pranešdama apie naujo oro uosto poreikį nieko naujo nepasako. Dar blogiau yra tai, kad, pasak aviacijos eksperto, „Vyriausybė tik pratęsė tą blogą mūsų valstybės valdymo praktiką, jog strateginiais klausimais tęstinumas, jei jiems įgyvendinti reikalinga daugiau nei 4 metai, pasikeitus Vyriausybei praktiškai neįmanomas. Maža to, per tuos tris metus, kol buvo svarstoma, ką galima padaryti kitaip, nebuvo padarytos praktiškai jokios oro uostų pajėgumų didinimo investicijos.“

A. Šliupas primena, kad 2012-2016 metų Vyriausybė irgi svarstė naujo oro uosto tarp Vilniaus ir Kauno poreikį. Bet kartu su tarptautiniais aviacijos ekspertais 2014 metais buvo nuspręsta vystyti visus tris civilinius Lietuvos oro uostus, pasitelkiant į pagalbą privatų oro uostų operatorių viešo konkurso būdu. Tad, jei ši Vyriausybė būtų pabaigusi pradėtus darbus, o jų buvo atlikta tikrai labai daug, šiandien mes jau bent du metus turėtume privatų operatorių, kuris jau būtų pradėjęs ir pabaigęs padaryti bent reikalingiausias pirmines investicijas, susijusias su oro uostų pajėgumų didinimu, ir į tai sistemiškai būtų investavęs 25 metus. Valstybės įpareigojimai koncesininkui būtų susiję ne tik su infrastruktūros vystymu, bet ir su maršrutų plėtra bei kitais Lietuvai svarbiais klausimais, tuo perduodant visą su investicijomis, finansavimu, verslo valdymu susijusią veiklą bei galimas rizikas privačiam operatoriui, už tai dar gaunant ir finansinę naudą koncesijos mokesčio forma.

A. Šliupo nuomone Lietuva būtų galėjusi per 15 metų (kartu su visomis suinteresuotomis grupėmis ir privačiu operatoriumi) išanalizuoti, kokie yra valstybės poreikiai po 25 metų ir priėmus atitinkamus strateginius sprendimus suplanuoti bei pradėti savalaikį tolimesnės oro uostų plėtros projekto, tame tarpe gal ir naujo oro uosto, įgyvendinimą likus iki koncesijos termino pabaigos 10-čiai metų.

Visada yra smagu leisti pinigus naujai infrastruktūrai vystyti, bet ar nėra kitų inovatyvių sprendimų, dėl kurių, žinoma, reikia ilgiau „pasukti galvą. – A. Šliupas.

„Bet vietoj to, per pastaruosius trejus metus realiai nebuvo padarytos jokios kapitalinės investicijos nei į vieną iš trijų Lietuvos civilinių oro uostų, ir dabar kalbama, kad Vilniuje ir Kaune pajėgumai bus padidinti tik galbūt 2022 metais. Tai aiškiai parodo, kad Susisiekimo ministerija ir Lietuvos oro uostų dabartinė vadovybė, įskaitant ir nepriklausomų (bet dominuojančių) narių valdyba, nesugebėjo priimti savalaikių sprendimų, – sako A. Šliupas. – Kalbant konkrečiai apie naująjį Lietuvos oro uostą, tai tokio sprendimo priėmimas negali būti argumentuotas vien tik augančiu keleivių srautu ir prieš dalinantis su visuomene savo pamąstymais, teisinga būtų jau turėti atliktą detalų tokio projekto vertinimą, visų pirma atsakant į klausimą, ko būtų siekiama plačiąja prasme. Turim suprasti, jog tai apie 2 mlrd. eurų, o gal ir didesnės vertės, projektas. Iš viešai išdėstytų argumentų aš nesuprantu, kodėl tai turėtų būti daroma ir ko siekiant.“

Apibendrindamas savo įžvalgas, A. Šliupas užduoda retorinį klausimą: „Visada yra smagu leisti pinigus naujai infrastruktūrai vystyti, bet ar nėra kitų inovatyvių sprendimų, dėl kurių, žinoma, reikia ilgiau „pasukti galvą“. Kažkada ta nauja infrastruktūra irgi technologiškai pasens. Ar Lietuva vėl turės galvoti apie naują oro uostą, kad jis būtų technologiniu požiūriu moderniausiais?“

Oro uostai maitinami milijonais eurų

Ne tokia gera žinia ta, kad keleivių augimą sunku tiksliai apskaičiuoti ir prognozės apie nepertraukiamai augantį keleivių srautą gali neišsipildyti. Vertėtų nepamiršti ir kitų prognozių - Pasaulio banko duomenimis, Lietuva patenka tarp keletos sparčiausiai nykstančių valstybių pasaulyje, tad mažėjantis gyventojų skaičius nelabai įkvepia kalbėti apie vis didėjantį keleivių srautą. Gal jis nedidės taip jau sparčiai nuolat ir ilgai...
Dar viena blogybė būtų ta, kad greičiausiai reikėtų uždaryti Vilniaus oro uostą, o Kauno oro uostas taip pat nebūtų toks patrauklus ir reikėtų keisti jo vystymo strategiją, paliekant jam nebent krovinių gabenimo funkciją. Tie pokyčiai keistų ir dirbančių oro uostuose žmonių gyvenimus.
Ekspertai kalba, kad pasukus galvą galima rasti būdų, kaip sutalpinti keleivių srautus rekonstruojamuose Lietuvos oro uostuose. Susisiekimo ministras tikina, kad pastarųjų metų investicijos į oro uostų rekonstrukcijas atsipirks iki statant naują oro uostą. Pasak jo, šiandien į Vilniaus oro uostą yra investuojama 60 mln. Eur, dar 74 mln. Eur keliaus į infrastruktūros, įrangos ir technikos atnaujinimą. Kauno oro uosto kišenė pasipildys 13 mln. Eur, o Palangos oro uostui, kadangi reikia keisti kilimo-tūpimo taką, keliaus dar 18 mln. Eur. 

Numatoma ir kita versija, jeigu bus išpirktos žemės, o naujo aerodromo bus nutarta nestatyti, teigiama, kad oro uostui numatyta teritorija būtų panaudota pramonės plėtrai.

Abejonės dėl „plyno lauko“ koncepcijos

Šiemet susikūrusi Civilinės aviacijos asociacija (CAVIA) iš karto įsitraukė į atvirą diskusiją dėl Lietuvos oro uostų ateities. Asociacijos prezidentas Joris Gintilas išreiškė asociacijos narių kolegialų požiūrį: „Mums akivaizdu, kad oro uostų plėtros klausimas atsižvelgiant į dinamiškai augančius keleivių srautus yra esminė Lietuvos aviacijos ir visos transporto sistemos vystymo strategijos dalis. Būtent todėl šį klausimą reikia spręsti jau dabar, nelaukiant 2022 metų, kai situacija dėl Vilniaus oro uostų ribotų galimybių tik aštrės, o tuo pačiu metu bus investuojamos lėšos į galimai uždaromų oro uostų infrastruktūrą. Atsižvelgiant į tai, kad olandų studija parengta buvo jau prieš metus, nematome prasmės laukti ir siūlytumėme susisiekimo ministerijai jau dabar paviešinti esmines studijos išvadas, taip inicijuojant platesnę diskusiją ir išvengiant spekuliacijų tiek dėl pačio projekto kainos, tiek dėl jo būtinybės ar kitų alternatyvų nebuvimo. Naujo oro uosto statybos projektui bet kuriuo atveju bus reikalingos ženklios tiek valstybės, tiek privataus kapitalo lėšos, o galutinai už tai turės sumokėti tie patys keleiviai, siūlytume diskusiją pradėti klausimu „ar Lietuva pajėgi susitvarkyti su keleivių srauto didėjimu nestatant naujo oro uosto“. Būtina turėti aiškų, skaičiais paremtą situacijos įvertinimą, ar tikrai dabartinė trijų tarptautinių oro uostų sistema protingomis sąnaudomis nėra pajėgi susitvarkyti su 11-13 mln. keleivių srautu. Tik tokiu atveju galėsime atsakyti, ar Lietuvai reikia naujo centrinio oro uosto, kur jis turėtų būti ir ar tikrai jį tikslinga statyti remiantis „plyno lauko“ koncepcija.

https://www.patreon.com/aviacijospasaulis