Karinių oro pajėgų Aviacijos bazei vadovaus pulkininkas leitenantas Antanas Matutis

Rugpjūčio 14 dieną Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje įvyko iškilminga vado paskyrimo į pareigas ceremonija. Šiauliuose dislokuotam bei du paieškos ir gelbėjimo postus Kaune ir Nemirsetoje turinčiam kariniam vienetui vadovauti paskirtas pulkininkas leitenantas Antanas Matutis, anksčiau tarnavęs Karinių oro pajėgų štabe.

Aviacijos bazės vado paskyrimo į pareigas ceremonijoje dalyvavo Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Jonas Vytautas Žukas, Karinių oro pajėgų vadas pulkininkas Dainius Guzas, Šiaulių miesto savivaldybės atstovai, Šiaulių policijos, Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ir kitų struktūrų atstovai bei kiti svečiai. 

Plk. Ltn A. Matutis yra puikiai pasiruošęs vykdyti naujas pareigas, yra ramaus būdo, teisingas, gebantis ekstremaliose situacijose priimti tinkamus sprendimus

„Aviacijos bazė – tai unikalus ir specifinis Lietuvos kariuomenės padalinys, užtikrinantis nenutrūkstamą Šiaulių karinio aerodromo funkcionavimą, organizuojantis ir vykdantis įvairias oro operacijas, karinių pratybų ir operacijų aviacinį aprūpinimą, teikiantis priimančiosios šalies paramą mūsų sąjungininkams bei atliekantis paieškos ir gelbėjimo užduotis. Nuo šių užduočių įgyvendinimo kokybės priklauso ne tik Lietuvos, bet ir sąjungininkų karių tarnybos sėkmė, ne tik mūsų šalies gyventojų saugumas, bet neretai ir gyvybė“,– pabrėždamas šio dalinio personalo svarbą sakė Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Jonas Vytautas Žukas.

„Plk. Ltn A. Matutis yra puikiai pasiruošęs vykdyti naujas pareigas, yra ramaus būdo, teisingas, gebantis ekstremaliose situacijose priimti tinkamus sprendimus“,  – karininką apibūdino Karinių oro pajėgų vadas plk.  D. Guzas.

Naujajam Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės vadui yra puikiai žinoma karinės aviacijos specifika, sudėtingos užduotys, aviacijos bazės veikla ir uždaviniai: pulkininkas leitenantas A. Matutis tarnybą pradėjo 1999 metais iškart baigęs Antano Gustaičio Aviacijos institutą, kuriame tapo diplomuotu aviacijos inžinieriumi-lakūnu. Tarnybą pradėjo lakūno pareigose Karinių oro pajėgų Sraigtasparnių eskadrilėje, vėliau tapo eskadrilės vadu, įgūdžius tobulino Jungtinių Amerikos Valstijų Oro pajėgų universitete ir kitose mokymosi įstaigose. Tarnybą tęsė eidamas Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės Operacijų skyriaus viršininko pareigas, o nuo 2016 m. ėjo Karinių oro pajėgų štabo Operacijų skyriaus viršininko pareigas.