Pareigas pradėjo eiti naujasis Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų vadas

Gegužės 29 d.  oficialia  ceremonija pareigas pradėjo eiti  naujasis Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų vadas pulkininkas Dainius Guzas.

Dainius Guzas: "Darniai veikiančio mechanizmo darbas vertingas Lietuvos kariuomenei, Tėvynei, sąjungininkams ir partneriams" 

Karinių oro pajėgų štabe Kaune vykusioje ceremonijoje dalyvavo Lietuvos kariuomenės vadas gen. ltn. Jonas Vytautas Žukas, Lietuvos kariuomenės pajėgų ir valdybų, Kauno įgulos ir KOP vienetų vadai, svečiai.

Sveikindamas naująjį  Karinių oro pajėgų vadą kariuomenės vadas  gen. ltn. J. Vytautas Žukas ragino Karinių oro pajėgų karius susitelkti bendram darbui sudėtingos tarptautinės padėties akivaizdoje.

„Rutina, kasdieniniai įvykiai reikalauja labai daug pastangų, labai daug energijos, bet reikia galvoti ir apie aukštesnius dalykus. Reikia galvoti apie tai, kad mes esame savo Tėvynės gynėjai, jūs esate viena svarbiausių Lietuvos kariuomenės dalių“,  –  sakė gen. ltn. Jonas Vytautas Žukas.

Naujasis Karinių oro pajėgų vadas plk. D. Guzas linkėjo kariams dirbti profesionaliai, nes tai didins pasitikėjimą vieni kitais.  „Man parodytas pasitikėjimas ir suteikta garbė vadovauti Karinėms oro pajėgoms didina atsakomybę ir įpareigoja. Tarnausime Tėvynei išlikdami ištikimi kario priesaikai, nerašytam kario garbės kodeksui bei vertybėm, jausdami vienas kito petį šalia,“ – sakė naujasis Karinių oro pajėgų vadas.  Jis taip pat pažymėjo, kad  Karinių oro pajėgų  personalas pasižymi profesionalumu ir stipriu atsakomybės jausmu, o tai  leidžia visapusiškai pasitikėti vieniems kitais. „Taip atsiranda atsakingų žmonių profesionalumas ir kolektyvas tampa darniai dirbančiu mechanizmu. Darniai veikiančio mechanizmo darbas lyg ir nematomas  ir negirdimas, tačiau rezultatas vertingas Lietuvos kariuomenei, Tėvynei, sąjungininkams ir partneriams,“ – sakė  plk. D. Guzas.

Plk. D. Guzas tarnybą krašto apsaugos sistemoje pradėjo 1992 metai. Iki  paskyrimo į naująsias pareigas jis ėjo KOP štabo viršininko pavaduotojo operacijoms pareigas. Per savo tarnybos laiką jis vykdė visų lygmenų pareigas Karinėse oro pajėgose. Karininkas yra tarnavęs Lietuvos Respublikos nuolatinės atstovybės prie NATO ir Europos Sąjungos atstovo pavaduotoju oro gynybai. Plk. D. Guzas yra baigęs operacinio lygmens kursus Baltijos gynybos koledže (Estijoje). Plk. D. Guzas yra apdovanotas Lietuvos kariuomenės pajėgų lygmens medaliais „Už pasižymėjimą“ ir „Už nuopelnus“. Už dalyvavimą tarptautinėse operacijose Irake (2008 m.) ir Afganistane (2011 m.) buvo apdovanotas krašto apsaugos sistemos medaliu „Už tarptautines operacijas“.

Nuotraukos:  R. Žiemio