Ekspertai pasiūlys būdus, kaip skatinti skrydžius Lietuvai strateginėmis kryptimis

Jungtinės Karalystės (JK) bendrovė pradeda rengti skrydžių strateginėmis Lietuvai kryptimis vykdymo verslo planą, kuris turės nurodyti efektyviausius būdus, kaip skatinti Lietuvos susisiekimą oru su šalies ekonomikai ir atvykstamajam turizmui tikslinėmis rinkomis, gerinti šalies pasiekiamumą tiesioginiais skrydžiais, kaip turėtų plėstis skrydžių kryptys artimiausią dešimtmetį. Pagal sutartį su Susisiekimo ministerija tokį planą per artimiausius 5 mėnesius parengs JK bendrovė „Informa Markets Ltd.“, laimėjusi tarptautinį viešąjį pirkimą.

„Nors šiemet tikimasi turėti arti 100 tiesioginių skrydžių krypčių iš Lietuvos, šia studija siekiama pasitelkti aviacijos ekspertus konsultacijoms dėl planuojamų sprendimų. Tikimės, kad išorės ekspertai padės pasirinkti optimalų ilgalaikio ir tvaraus skrydžių skatinimo verslo modelį, kuris leistų užtikrinti patogų šalies susisiekimą oro transportu svarbiausiomis verslui ir atvykstamajam turizmui skrydžių kryptimis“, – sako susisiekimo ministras Marius Skuodis.

Pasiūlytas skrydžių skatinimo modelis turės užtikrinti susisiekimą oru ne mažiau kaip 10 Lietuvai svarbių krypčių, jo įgyvendinimo trukmė – ne trumpesnė kaip 10 metų. Tarp strateginių krypčių minimos Paryžiaus, Amsterdamo, Briuselio, Berlyno, Miuncheno, Romos ir kitos. Identifikuotos kryptys galės apimti tas, į kurias šiuo metu jau vykdomi tiesioginiai skrydžiai, ir tas, į kurias tiesioginių skrydžių iš Lietuvos dar nėra.

Identifikuotos kryptys galės apimti tas, į kurias jau vykdomi tiesioginiai skrydžiai, ir tas, į kurias tiesioginių skrydžių dar nėra.

Rengiant planą bus analizuojama, kokios tikslinės rinkos artimiausius 5 metus Lietuvoje bus aktualios daugiausia skrydžių keleivių generuojantiems segmentams – atvykstamajam turizmui, tiesioginėms užsienio investicijoms pritraukti ir išlaikyti, paslaugų ir prekių eksporto srautams generuoti. Planuojama ištirti ne mažiau kaip 10 tikslinių rinkų, iš kurių mažiausiai 8 būtų Europos Sąjungoje, ir kiekvienai rinkai numatyti po keletą krypčių, tinkamiausių užtikrinant tiesioginį oro susisiekimą, taip pat prognozuojant keleivių oro transportu srautus artimiausiems 10 metų.
 
Įvertinę šių tyrimų duomenis ir galimus skrydžių skatinimo modelius, plano rengėjai turės pateikti detalias ir nuoseklias rekomendacijas bei pasiūlyti optimalų modelį, galintį sistemiškai prisidėti prie skrydžių strateginėmis kryptimis poreikių tenkinimo. Pagal šį modelį turės būti parengtas verslo planas, numatoma jo įgyvendinimo finansavimo schema.
 
Parengti skrydžių strateginėmis kryptimis vykdymo verslo planą ir jį patvirtinti yra numatyta Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plane.
 
Šiuo metu Lietuvos oro uostuose naudojami skirtingi skrydžių skatinimo modeliai, prie skrydžių pritraukimo taip pat prisideda ir šalies didžiųjų miestų rinkodaros agentūros, kurios tiesiogiai investuoja ir prisideda prie naujų skrydžių pritraukimo ir esamų plėtros. Planuojama, kad pasiūlytas ilgalaikis skrydžių skatinimo modelis padės dar labiau pagerinti šalies pasiekiamumą ir padidins šalies patrauklumą reguliarius skrydžius vykdančioms oro bendrovėms.
 
2020 m. tiesioginiai skrydžiai iš Lietuvos oro uostų ir į juos buvo vykdomi 72 kryptimis. 2021 m. buvo viršytas priešpandeminis lygis – pasiektos 94 kryptys. 2022 m. planuojamas tolesnis skrydžių iš Lietuvos oro uostų krypčių skaičiaus augimas, jis sieks iš viso apie 100 krypčių trejuose šalies oro vartuose. Planuojama, kad šiais metais pagal keleivių skaičių bus atkurta 65 proc. 2019 m. lygio, o jų skaičius sieks 4,2 mln. Tai prilygtų 70 proc. augimui, palyginti su 2021 m.