Susisiekimo sektoriaus valstybės įmonės taps akcinėmis bendrovėmis

Siekiant skatinti spartesnę transporto sektoriaus plėtrą ir diegti geriausią korporatyvinio valdymo praktiką, šio sektoriaus valstybės įmones numatoma pertvarkyti į akcines bendroves. Šiandien Vyriausybė pritarė Susisiekimo ministerijos teiktai išvadai dėl ankstesnės Vyriausybės parengtų teisės aktų projektų, sudarančių prielaidas valstybės įmonių pertvarkai, kurie praeitos kadencijos Seime nebuvo priimti.

Į akcines bendroves iki 2022 m. pabaigos siekiama pertvarkyti 4 valstybės įmones – Lietuvos oro uostus, Oro navigaciją, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkciją, Vidaus vandens kelių direkciją. Dėl dar vienos įmonės – Lietuvos automobilių kelių direkcijos – pertvarkos teisės aktų projektai bus parengti ir teikiami svarstyti Seimo rudens sesijoje. 

„Valstybės įmonių pertvarka į akcines bendroves suteiks joms daugiau lankstumo ir valstybei atvers galimybę diegti pažangesnę geriausią valdymo praktiką. Bus efektyviau valdomas valstybės turtas, greičiau priimami sprendimai ir reaguojama į rinkos pokyčius, įmonės turės daugiau galimybių pritraukti investicijas, investuoti į inovacijas ir naujas paslaugas“, – sako susisiekimo ministras Marius Skuodis.

Pasak jo, po pertvarkos 100 proc. šių įmonių akcijų ir visa Konstitucijoje minima viešoji transporto infrastruktūra ir toliau priklausys valstybei, bus užtikrinamas tiek viešasis interesas, tiek nacionalinis saugumas.

Akcinių bendrovių statusą turinčios įmonės turės daugiau galimybių pritraukti  įvairesnių formų kapitalą, ne tik skolintis ar naudoti valstybės biudžeto lėšas. Bendrovių sugeneruotas pelnas galės būti skirstomas dividendų forma valstybei ir reinvestuojamas į strateginius projektus, o tai prisidėtų prie spartesnės atitinkamo transporto sektoriaus plėtros.

Bendrovės galės steigti dukterines įmones ir taip efektyviau valdyti verslo riziką. Tikimasi, kad tai paskatins įmones investuoti į inovacijas, naujas paslaugas ir išnaudoti bendradarbiavimo pranašumus.

Visos pertvarkomų įmonių akcijos priklausys valstybei. Būdama vienintele bendrovių akcininke, valstybė išlaikys jų kontrolę. Bus užtikrinamas ir nacionalinis saugumas: nacionaliniam saugumui svarbios valstybės įmonės šį statusą išlaikys ir tapusios bendrovėmis. Viešoji transporto infrastruktūra bus įtraukta į nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto sąrašą. 

Valstybės įmonių pertvarka vykdoma įgyvendinant Vyriausybės programą bei Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos rekomendacijas peržiūrėti, supaprastinti ir suvienodinti valstybės valdomų įmonių teisines formas.

Įstatymų pakeitimams, leidžiantiems pakeisti valstybės įmonių valdymo modelį, dar turės pritarti Seimas.