Paskelbtas VĮ „Oro navigacija“ vadovo konkursas

Susisiekimo ministerija informuoja, kad paskelbtas konkursas valstybės įmonės „Oro navigacija“ generalinio direktoriaus pareigoms užimti. Kandidatų paraiškų vadovauti šiai įmonei, turinčiai strateginę reikšmę skrydžių saugai ir nacionaliniam saugumui, laukiama iki gegužės 7 d.

Nuolatinio vadovo VĮ „Oro navigacija“ neturi nuo 2021 m. sausio mėn. Šiuo metu įmonės generalinės direktorės pareigas laikinai eina Redvita Četkauskienė, šios įmonės Teisės ir dokumentų valdymo skyriaus vadovė.

Konkurse laukiama kandidatų, turinčių ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį įmonėje, kurioje dirba ne mažiau kaip 100 darbuotojų, taip pat patirties inicijuojant, planuojant ir vykdant infrastruktūros ar investicinius projektus. Privalumas būtų darbo patirtis aviacijos sektoriuje bei tarptautinėje įmonėje.

Kandidatai konkurse turės pateikti savo, kaip „Oro navigacijos“ vadovo, veiklos programą. Detalią informaciją apie konkursą ir keliamus kvalifikacinius reikalavimus rasite čia.

Kandidatų atitikimą keliamiems reikalavimams ir jų tinkamumą užimti minėtas pareigas vertins Susisiekimo ministerijos sudaryta konkurso komisija. Atranką padės vykdyti konkurso būdu pasirinkta išorinė vadovų paieškos įmonė AIMS International Lietuva.

VĮ „Oro navigacija“ teikia oro eismo valdymo, ryšių, navigacijos ir stebėjimo bei oro navigacijos informacijos paslaugas visoje Lietuvos Respublikos oro erdvėje, taip pat virš teritorinių vandenų.

Ministerija taip pat yra paskelbusi VšĮ Aukštaitijos siaurojo geležinkelio (siauruko) vadovo konkursą.