Lietuvos oro bendrovėms atsivers skrydžių į JAV rinka

Jungtinėse Amerikos Valstijose viešintis susisiekimo ministras Marius Skuodis su JAV transporto departamentu, Federalinės aviacijos ir Transporto saugumo administracijomis aptarė planą iki 2023 m. sudaryti galimybę Lietuvoje registruotų oro bendrovių orlaiviams skristi į JAV iš bet kurios pasaulio šalies. 

Susisiekimo ministerija inicijavo ministerijos ir jos srities agentūrų projektą iki 2023 m. pradžios sėkmingai atlikti visas reikalingas procedūras, kad Lietuvoje registruoti orlaiviai galėtų būti naudojami skrydžiams į JAV. Susitikime Vašingtone, kuriame dalyvavo JAV federalinės aviacijos administracijos Transporto departamento ir Transporto saugumo administracijos atstovai, sutarta dėl viso vertinimo proceso, kuris apima ekonominį, saugos ir saugumo vertinimus, vykdymo ir koordinavimo.

„Lietuvoje jau pradėjome reikiamas procedūras ir sparčiai ruošiamės pateikti paraišką atsakingoms JAV institucijoms, kad vėliausiai iki 2023 m. pradžios būtų atliktas Lietuvos aviacijos sektoriaus auditas, sudarysiantis galimybes Lietuvoje registruotiems orlaiviams vykdyti skrydžius į JAV. Tai būtų didelis postūmis gerinant verslo aplinką Lietuvos oro bendrovėms ir aviacijos verslo plėtrai, suteikiant dar geresnes ir palankias sąlygas verslo apimčiai didinti“, – susitikime kalbėjo susisiekimo ministras M. Skuodis. 

Pasak ministro, Lietuvos aviacijos sektorius turi didelį potencialą ir globalių interesų. Lietuva siekia būti pirmoji tarp Baltijos šalių, sėkmingai įgyvendinusi Federalinės aviacijos administracijos (FAA) auditą bei kitas JAV institucijų procedūras ir pasirengusi suteikti galimybę savo šalyje registruotoms oro bendrovėms laisvai skristi į JAV ne tik iš Lietuvos, bet ir iš kitų pasaulio šalių.

Tikimasi, kad per kelerius metus bent keli Lietuvos oro vežėjai galės pradėti organizuoti Lietuvoje registruotų orlaivių skrydžius į JAV.

Jungtinių Valstijų FAA, siekdama įvertinti, kaip užsienio valstybės, kurios vežėjas ketina pradėti vykdyti skrydžius į JAV teritoriją, įgyvendina Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) nustatytus standartus, vykdo Tarptautinę civilinės aviacijos saugos įvertinimo programą. Rengiantis būsimam FAA auditui, Lietuvos transporto kompetencijų agentūrai, vadovaujantis projektinio valdymo principais, pavesta atlikti parengiamuosius darbus – parengti ir atnaujinti reikiamas procedūras, taisykles, teisės aktus, priimti ir apmokyti reikiamą personalą, pateikti paraišką FAA auditui.  

Kad būtų galima pradėti šiuos skrydžius, JAV transporto departamentas taip pat turės atlikti ekonominį vertinimą, o JAV transporto saugumo administracija – saugumo vertinimą.
 
Įgyvendinus projektą, tikimasi, kad per kelerius metus bent keli Lietuvos oro vežėjai galės pradėti organizuoti Lietuvoje registruotų orlaivių skrydžius į JAV. Siekiant užtikrinti sklandų projekto įgyvendinimą, į procesą bus įtrauktos ir kitos valstybės institucijos. 
 
Šiuo metu skrydžius į JAV iš Lietuvos gali organizuoti tik tos kompanijos, kurių orlaiviai registruoti kitose užsienio šalyse.